De regelgeving betreffende het luisteren naar onbekende sprekers

Door de nobele Shaykh Falaah ibn Ismaeel al Mandakar

Bron: http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=314
Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende het luisteren naar onbekende sprekers en het nemen van
kennis van hen?Antwoord:

Bismillah Walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoolillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man
taba’a hudaahu wa ba’d:

De beproevingen tegenwoordig zijn erg veel. Innovaties alsook het zich voordoen (talbis) door
de innoveerders als de mensen van de soennah en hun uiterlijke schijn van soennah en
salafiyyah is wijdverspreid. Om deze reden zou een persoon voorzichtig moeten zijn.
Abdullah ibn Abbaas zei: “Als een man zei ‘Ik heb de Profeet -sallallahoe aleihi wa salam-
horen zeggen of de Profeet -sallallahoe aleihi wa salam- zei’ dan haastten wij ons naar
hem, zochten hem op en luisterden naar hem maar toen de fitnah ontstond begonnen wij
te vragen naar de personen (die de kennis overgeleverd hadden).”


Zoals ibn Sireen zei ‘Wij zeiden: noem ons jullie mannen.’ Hiermee werd bedoeld dat
bekend moest zijn van wie zij overgeleverd hadden. Zo wisten zij naar wie zij konden luisteren
en [van wie zij konden] accepteren en van wie zij weigerden [overleveringen van aan te nemen]
en niet naar luisterden. Als dit het geval was in hun tijd dan heeft onze tijd nog meer prioriteit
[om dit te doen]. Een persoon moet vaststellen naar wie hij luistert, alsook degene van wie hij
[werken] leest, van wie hij [kennis] neemt en [het werk] dat hij uitvaardigt en met wie hij zit.

Dit is allemaal erg belangrijk. Wat betreft het haatib layl (degene die ’s nachts hout sprokkelt;
blindelings) zijn en naar iedereen luisteren alsook naar onbekenden. Nee, er wordt gevreesd dat
een beproeving hem zal overkomen. Want zeker, het is van de tekenen van succes van Allah en
dat Hij het goede wilt voor Zijn dienaren, dat Hij hen helpt te zitten en mengen met en nemen
van de mensen van de Soennah. Het is verplicht om serieus en volhardend te zijn in dat wat
succes en leiding van Allah brengt.

En Allah is Degene die succes schenkt.


Bron: An-Nasieha.nl