Betreffende het gedrag van sommige pelgrims nadat zij teruggekeerd zijn naar hun huizen na de Hadj

Vraag:


“Sommige van de pelgrims, wanneer zij teruggekeerd zijn van het Heilige Land en terug in hun landen zijn, dan blijven zij vervolgens voor een week lang thuis zonder naar buiten te gaan, zelfs voor geen enkele noodzakelijkheid, noch (voor het naar buiten gaan naar de moskee) om te bidden, en de mensen komen langs om smeekgebeden voor hen te maken. Dus is dit van de Soennah?”


Antwoord:


“Dit is niet van de Soennah, het is zelfs een innovatie en eenieder die gelooft dat dit een Soennah is die begaat een fout. Wat hetgeen betreft dat zij in hun huizen blijven zonder de gezamelijke gebeden bij te wonen, dan is dit niet toegestaan, behalve voor een Islaamitisch acceptabele reden. Maar voor hetgeen dat vermeld staat, dan is dit geen acceptabele (reden), en zij zijn daarom zondig doordat zij deze gebeden niet bijwonen. En bij Allaah ligt alle succes en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen over onze Profeet (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen.”


Het Permanente Comite voor Islaamitisch Onderzoek en FataawaEngelse bron: www.fatwa-online.com
Arabische bron: “Al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahoe” (blz. 406)
Vertaald door: Amin Tap al-Hollandie

http://web.archive.org/web/200510300....hadj.art9.htm