Betreffende het synchronisch verrichten van de Telbiyyah (Hadj en 'Omrah Dhikr) in een groep.

Vraag:


“Wat is de regelgeving betreffende het synchronisch verrichten van de telbiyyah (het zeggen van Labeek Allaahoemaa Labeek” gedurende de Hadj en de ‘Oemrah) in een groep?”


Antwoord:


“Sommige van de pelgrims verrichten de talbiyyah synchronisch in een groep, dus dan is er één van hen oftewel aan de voorkant, of in het midden of aan de achterkant en verricht de telbiyyah terwijl alle anderen hem gelijktijdig volgen. En dit is niet overgeleverd op autoriteit van (ook maar één enkele van) de metgezellen. Sterker nog, Anas ibn Malik (radie Allaahoe ‘anhoe) heeft gezegd:


“Wij waren met de Profeet (salallaahoe alayhie wasellem) (op de Hadj al-Wadaa’ (afscheidsbedevaart)) en onder ons waren er die “Allaahoe Akhbar” reciteerden, en er waren er die “Laa Ilaaha ill-Allaah” reciteerden, en er waren er die de telbiyyah reciteerden.”


Dit is (hetgeen wat) de moslims voorgeschreven is, waarbij eenieder de telbiyyah appart verricht, zonder het gezamelijk te doen met anderen.Shaych Ibn ‘Othaymien
Engelse bron: www.fatwa-online.com
Arabische bron: “Al-Bid’u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahoe” (blz. 394),

“Fiqh al-‘Ibaadaat” (blz. 343)
Vertaald door: Amin Tap al-Hollandie

http://web.archive.org/web/200510300...hadj.art11.htm