Shaych Saalih al-Fawzaan zei het volgende:

Ten eerste: Het voorbereiden op het gebed door het verrichten van ghoesl (grote wassing) en het aantrekken van mooie kleding.

Ten tweede: Voor dat men vertrekt naar het suiker feest gebed is het soennah om één, drie, vijf of meer dadels te eten . Het aantal dient witr (oneven) te zijn.

Ten derde: Het is voor de mannen aanbevolen om de takbier[1] hardop te verrichten en voor de vrouw zachtjes. Dit dient plaats te vinden vanaf het moment dat men de deur uit gaat totdat men aankomt bij de moessala (gebedsplaats).

Opmerking: Het gezamenlijk als een groep als één stem de takbier verrichten is een innovatie. Dit is niet authentiek vastgesteld op gezag van de profeet noch de metgezellen. Het correcte is dat één ieder afzonderlijk de takbier verricht.

Ten vierde: Het is soennah om lopend naar het gebed te gaan.

Ten vijfde: Het is soennah om op de terugweg een andere route te nemen dan de heenweg.

Ten zesde: Het is vastgesteld dat het gebed na de opkomst van de zon plaatsvindt zonder adhaan en zonder iqaamah.

Ten zevende: Wanneer de dag van `ied overeenkomt met vrijdag dan is het voor degene die het `ied gebed heeft gebeden niet verplicht om het djoemoe`ah gebed bij te wonen.

Ten achtste: Het is toegestaan voor degene die het `ied gebed met de moslims gemist heeft om deze in te halen op dezelfde manier zoals deze wordt uitgevoerd.

Ten negende: Er is niets mis met het uitten van felicitaties door bijvoorbeeld te zeggen: تقبل الله منا ومنكم(Moge Allah het van ons en van jullie accepteren).

Ten tiende: `Ied is een dag van vreugde.

Ten elfde: Men dient op te passen voor hetgeen waar sommige mensen in vervallen zoals het dragen van de kleding onder de enkels (voor de mannen), het scheren van de baard, het luisteren naar muziek, het kijken naar datgene wat verboden is, het niet dragen van de correcte hidjaab (voor de vrouw) en het mixen met mannen.

Bron: Samengevat van http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14073
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com