De gezinsleden van degene die wil slachten (voor `ied) mogen hun haren of nagels knippen gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjah


Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa zegt het volgende:

Wanneer de nieuwe maan van Dhoel-Hidjah verschijnt, is het vastgesteld voor degene die wil slachten, niets van zijn haren, nagels noch zijn huid af te nemen totdat hij geslacht heeft.

Dit vanwege hetgeen een groep (behalve al-Boechaarie) overleveren op gezag van Oem Salamah (رضي الله عنها) dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

‟Wanneer jullie de nieuwe maan van Dhoel-Hidjah zien, en één van jullie een offer wil brengen, laat hem dan zijn haar en nagels met rust laten.”

In een andere uitspraak volgens aboe Dawoed, Moslim en an-Nasaa`ie:

“Wanneer de nieuwe maan van Dhoel-Hidjah verschijnt en iemand van jullie een dier heeft om te slachten, laat hem dan niets van zijn haren of nagels verwijderen totdat hij het offer heeft gebracht.”[1]

Dit geldt voor degene die zelf slacht alsook voor degene die iemand anders opdraagt/benoemd om voor hem te slachten.

Wat betreft degenen namens wie het offer aangeboden wordt (i.e. zijn gezin), voor hen is dit niet vastgesteld. Want hier is niets van over overlevert.

Shaych Mohammed ibn Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) zegt ook het volgende:

Het is dus voor het gezin van degene die gaat slachten toegestaan om gedurende de tien dagen van Dhoel-Hidjah iets van hun haren, nagels en huid te verwijderen.

En als degene die slacht iets van zijn haren, nagels en huid verwijdert dan dient hij berouw te tonen bij Allah (تعالى) en dit niet meer te herhalen, en hij hoeft geen boetedoening te verrichten. En dit dient hem niet te weerhouden van het slachten zoals sommige `awaam (gewone mensen) denken.

Echter, wanneer hij dit uit vergeetachtigheid of onwetendheid doet, of er valt onopzettelijk wat haar uit dan is hij niet zondig.

En wanneer hij behoeftig is om (toch) iets te verwijderen, dan mag hij dit doen. Zoals het knippen van een gebroken nagel die pijn doet. Of haar dat voor zijn ogen valt en deze (vervolgens) verwijdert. Of het weghalen van haar vanwege een wond.

Bronnen: fataawa al-ladjnah ad-daa`mah lilboehoeth al-`ilmiyyah wal iftaa, vraag 3 van fatwa nr. 2194, blz. 397 & Ahkaam al-Adhiyyah wa Zakaat, blz. 37.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

_____________________________________________
[1] Moslim (1977) en abie Dawoed (2791).