ISIS en de daarna ontstane crisis!

Leestijd: 5 minuten

Het kan niemand ontgaan zijn; de groep die in Irak en Syrië een kalifaat heeft uitgeroepen. Hoe zou het je ook kunnen ontgaan, het is het meest actuele onderwerp van het moment in o.a. de Nederlandse media.

Meest opvallend van alles is de daarop ontstane crisis; hoe om te gaan met de groep jongeren die sympathiseert met ISIS? De inspanningen op landelijk niveau zijn gigantisch, maar de radicalisering lijkt alleen maar toe te nemen; dilemma.

Iedereen is opeens radicaliseringsexpert (subsidie-expert).

De crisis rondom ISIS is een groot onderwerp, maar wat opvalt aan de kwestie zijn de jongeren in Nederland, die met hen sympathiseren en hen openlijk steunen.
Zij zijn alles behalve geschoold op het gebied van de Islam, maar toch hebben zij een uitgesproken mening over wat islamitisch gezien correct dan wel incorrect is in dit complexe geheel. Zij drijven zelfs de spot met iedereen die hun mening niet deelt.


Wanneer je deze jongeren bezig ziet op sociale media, fora e.d. denk je dat ze een legioen van geleerden achter zich hebben staan, die hen voorzien van kennis en de juiste informatie in deze ingewikkelde zaken. De bittere werkelijkheid is echter dat niet één gerenommeerde geleerde met hen is.


Geleerden


Elke redelijk ontwikkelde moslim kent de status van de geleerden binnen de Islam en weet dat zij het recht van spreken hebben, helemaal in een grote zaak zoals oorlog.


Vanwege de kennis die ze bezitten, hebben zij een verheven positie en zeker een bepaald gezag. Allah zegt:


"O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn."
[4:59]


Allah gebiedt de moslim in dit vers om Hem en Zijn boodschapper gehoorzaam te zijn en: "degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn."


Daarmee worden de regeringsleiders, maar zeker ook de geleerden bedoeld.

Met name ten tijde van rampspoed dienen de geleerden te worden geraadpleegd, dit vanwege hun kennis en inzicht.

Allah zegt:


"En wanneer een zaak van veiligheid of vrees (zoals ten tijde van oorlog) tot hen (de moslims) komt, dan verspreiden zij het. En indien zij het aan de Boodschapper voorgelegd hadden, en aan degenen van hen die met gezag bekleed zijn (zoals de geleerden), dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen."
[4:83]


Allah berispt de gelovigen voor het feit dat in grote kwesties - waar de kwestie van Syrië zeker een voorbeeld van is - 'jan en alleman' zijn oordeel heeft klaarliggen en van alles en nog wat roept en verspreidt.


Terwijl Allah duidelijk zegt dat degenen aan wie deze zaken toebehoren niet slechts geleerden moeten zijn, maar ook nog eens onderzoeksbekwaam. Wat duidt op hun hoge niveau en bekwaamheid.

Ik weet dat sommige van onze broeders en zusters nu hardop denken:

"We verschillen niet van mening dat de geleerden een hoge status hebben binnen de Islam en dat naar hen teruggekeerd dient te worden. Maar de geleerden die tegen ISIS zijn, zijn allemaal paleisgeleerden die voor de druk van de staat zijn gezwicht en daarom de waarheid niet spreken."


Paleisgeleerden


Een claim die de met ISIS sympathiserende jongeren op sociale media als eeuwige waarheid verkondigen, is dat de huidige geleerden de waarheid niet verkondigen en dat zij gezwicht zijn voor de druk van de staat. Daarom zien zij (die jongeren) zich genoodzaakt om het woord te voeren, ook al zijn ze zoals het Arabische gezegde luidt:

"Onwetender dan hun eigen ezel.""Ze zijn gezwicht voor de druk van de staat." Een interessante stelling. Wanneer je hen dan vraagt of dat een vermoeden of een feit is, roepen zij zelfverzekerd: "Dat is een feit!"Wanneer je dan vraagt om duidelijk bewijs, aangezien dit forse beschuldigingen zijn, dan komen ze met zaken die geen enkele rechtbank als bewijs zou accepteren. Zoals: "Zie je niet die geleerde samen op de foto staan met de koning" en "Zij worden betaald door de koning", of "De ware geleerden zitten in de gevangenis."


Iedereen die begunstigd is met het jarenlang bijwonen van de zittingen van de geleerden, weet dat hetgeen zij verkondigen datgene is wat ze geloven en niemand naar de mond praten.


De term 'paleisgeleerden' komt oorspronkelijk, zonder dat deze arme jongeren dat door hebben, van de grote jongens achter de schermen die hen dat doen geloven. Want zolang zij in staat zijn om op deze listige wijze de jongeren het vertrouwen te laten verliezen in de geleerden, hebben zij vrij spel.

Dit is dan ook exact de huidige situatie. Vele jongeren zijn als een blok gevallen voor de professionele propaganda van ISIS op sociale media, zonder ook maar enige terugkoppeling naar de geleerden. Precies wat zij willen.


Kalifaat


Wie nuchter en met kennis kijkt naar het uitgeroepen kalifaat en de manier waarop, kan niet anders concluderen dan dat het meer wegheeft van een toneelstuk dan werkelijkheid. Een vreemde meneer betreedt de minbar en nadat hij klaar is met het vrijdaggebed is hij opeens kalief van alle moslims en dienen zij de eed aan hem af te leggen en wie kan afreizen dient af te reizen naar het kalifaat!


Vervolgens worden beelden verspreid vanuit het kalifaat om de jongeren te doen geloven dat een droom werkelijkheid is geworden.


Lef


Wanneer je ziet wat voor grote uitspraken van deze onwetende jongeren rondgaan op o.a. sociale media, sta je versteld van het lef dat ze hebben. Het lijkt alsof ze groen licht hebben om al datgene te zeggen wat ze willen, niet wetende dat het spreken over de religie zonder kennis tot de grootste zonden behoort!


De oorsprong van dit lef is dat zij niet hebben gestudeerd bij de geleerden, zij die je niet alleen kennis bijbrengen maar ook manieren. Het regelmatig bijwonen van hun zittingen maakt je bewust van jouw onwetendheid en hoe muisstil je hoort te zijn als het gaat om grote kwesties.


Beste broeders en zusters:Het moge duidelijk zijn dat de moslims moeilijke tijden doormaken, wereldwijd worden velen van hen veel onrecht aangedaan en dat raakt ons allemaal.


Maar dat mag er niet toe leiden dat we, geleidt door emoties (welke vaak bewust worden opgewekt door de meest gruwelijke beelden) iedereen die beweert op te komen voor de moslims, onvoorwaardelijk moeten steunen en geloven.

Of erger nog, dat we een keuze moeten maken die bijna niet terug te draaien is en kan eindigen met de dood, zoals het vertrekken naar Syrië of Irak.


Stel dat de geleerden de waarheid achterhouden, dan zou jij als onwetende jonge moslim vrijgesteld zijn van zonde. Allah heeft namelijk een verbond met de geleerden gesloten; dat zij de waarheid verduidelijken en deze niet achterhouden. Zie [Koran 3:187]


Allah heeft ons, als onwetende moslims, nadrukkelijk gezegd:


"Volg niet dat waarover je geen kennis hebt .."
[17:36]


Nadat deze jongeren de geleerden hebben gelaten, is het beeld op zwart-wit gegaan; alles buiten de kalief en zijn kalifaat is slecht.


De enige uitweg uit deze duisternis, is door terug te keren naar het licht. Het licht dat zich bij de grote geleerden bevindt.


Was u nog niet aangemeld voor onze mailinglijst dan kunt u dit simpel doen via:


www.kennisviamail.nlStuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]


Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.


1 Rabi' al-Awwal 1436


- 23 december 2014 -


Voor opmerkingen, vragen en of raadgeving kunt u mailen naar:


abulfadlmedina@gmail.com