Dromenuitleg


[SIZE=2]Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiem

As-salaamou 'alaykum wa Rahmatulahi wa Barakatuhu


Dromenuitleg

Vraag: Wat is uw uitspraak over boeken die een uitleg van dromen geven? En wie dienen wij te vragen voor de uitleg van dromen?

Antwoord: Allaah heeft jullie niet opgedragen om te vragen over dromen. Hij heeft jullie slechts opgedragen om te vragen over de regelgevingen. Dus als jij een droom ziet waar je bang voor bent, laat het dan en het zal jou niet schaden met de wil van Allaah en vermeldt het aan niemand. En als jij een droom ziet die jou blij maakt, bericht er dan over bij wie jij vertrouwt van jouw vrienden; want dit is een verblijding. En het is niet nodig om jezelf ermee te belasten en dat een persoon bij alles wat gebeurd zegt: Ik zag en ik zag. En een persoon zag en een persoon zei tegen hem. En dat de bezigheid van de mensen aanschouwingen wordt.

Shaych Saalih al-Fauwzaan

Bron: Al-Idjaabaat al-Moehimmah fie al-Mashaakil al-Moelimmah [Deel 2, Blz. 56]

Vertaling: Aboe Junayd `Iesaa bin Antonius el-Oeroebie

Bron


__________________________________________________


Het boek "De Uitleg van Dromen" is niet van Iemaam Mohammed ibn Sierien (moge Allaah barmhartig met hem zijn).

Shaych al-Albaanie (moge Allaah barmhartig met hem zijn) werd de volgende vraag gesteld:

Vraag: Is het boek van Ibn Sierien over het beschouwen van dromen betrouwbaar?

Antwoord: Het is niet betrouwbaar en het is niet juist dat het wordt toegeschreven aan hem (moge Allaah, de Verhevene, barmhartig met hem zijn).

(Overgeleverd van Silsilah al-Hoedaa wan-Noer, nummer 093)

Vertaald door Aboe Junayd `Iesaa

Bron