Wat wordt onderwezen & Wat zou moeten worden onderwezen?

Wat wordt onderwezen: De eerste vermelding van een mens die vloog, is de vlucht van Roger Bacon, die een vliegend apparaat trok.

Wat zou moeten worden onderwezen: Ibn Firnas van Islamitisch Spanje vond, construeerde en testte een vliegende machine in 800 A.D. Roger Bacon leerde van vliegende machines uit Arabische verwijzingen naar de machine van Ibn Firnas. (Die 500 jaar voor Bacon leefde)

Wat wordt onderwezen: Spiegels van het glas werden eerst geproduceerd in 1291 in Venetië.

Wat zou moeten worden onderwezen: Spiegels van het glas waren in gebruik in Islamitisch Spanje in de 11de eeuw. De Venetianen leerden de kunst van het fijne glasproductie van Syrische artisans tijdens de 9de en 10de eeuwen.

Wat wordt onderwezen: Tot de 14de eeuw, was het enige beschikbare type van klok de waterklok. In 1335, werd een grote mechanische klok opgericht in Milaan, Italië. Dit was misschien de eerste gewicht-gedreven klok.

Wat zou moeten worden onderwezen: Een verscheidenheid van mechanische klokken werden geproduceerd door Spaanse Moslim ingenieurs, zowel groot als kleine, en deze kennis werd overgebracht aan Europa door Latijnse vertalingen van Islamitische boeken op werktuigkundigen. Deze klokken werden gewicht-gedreven. De ontwerpen en de illustraties van epicyclische en segmentale toestellen werden verstrekt. Één dergelijke klok omvatte een kwikechappement. Het laatstgenoemde type werd direct gekopiërd door Europeanen tijdens de 15de eeuw. Bovendien tijdens de 9de eeuw, vond Ibn Firnas van Islamitisch Spanje, volgens Will Durant, een horloge-achtig apparaat uit dat nauwkeurige tijd hield. De moslims construeerden ook een verscheidenheid van hoogst nauwkeurige astronomische klokken voor gebruik in hun waarnemingscentra.

Wat wordt onderwezen: In de 17de eeuw, werd de slinger ontwikkeld door Galileo tijdens zijn tienerjaren. Hij merkte een lamp op die slingerde aangezien het door de wind werd geblazen. Dientengevolge, ging hij naar huis en vond de slinger uit.

Wat zou moeten worden onderwezen: De slinger werd ontdekt door Ibn Yunus al-Masri tijdens de 10de eeuw, die de eerste was om zijn oscillerende motie te bestuderen en te documenteren. Zijn waarde voor gebruik in klokken werd geïntroduceerd door Moslimfysici tijdens de 15de eeuw.

Wat wordt onderwezen: Het beweegbare type en de drukpers werden uitgevonden in het Westen door Johannes Gutenberg van Duitsland tijdens de 15de eeuw.

Wat zou moeten worden onderwezen: In 1454, ontwikkelde Gutenberg de meest verfijnde drukpers van de Middeneeeuwen. Nochtans, was het beweegbare messingstype in gebruik in Islamitisch Spanje 100 jaar eerder, en dat is waar de eerste drukapparaten van het Westen werden gemaakt.

Wat wordt onderwezen: Vormt de de 17de eeuwstudie van Isaac Newton's van lenzen, licht en prisma's de stichting van de moderne wetenschap van optica.

Wat zou moeten worden onderwezen: In de 11de eeuw bepaalde al-Haytham vrijwel alles dat Newton deed werd behschouwd als geadvanced door vroegere optica zij noemde hem aa‚¬Å¾stichter van opticaaa‚¬Å“. Er is weinig twijfel dat Newton door hem werd beïnvloed. Al-Haytham was de meest geciteerde fysicus van de Middeneeuwen. Zijn werken werden gebruikt en werden geciteerd door een groter aantal Europese geleerden tijdens de 16de en 17de eeuwen dan die van Newton en Galileo combineerde.

Wat wordt onderwezen: Isaac Newton, tijdens de 17de eeuw, ontdekte dat het witte licht uit diverse stralen van gekleurd licht bestaat.

Wat zou moeten worden onderwezen: Deze ontdekking werd gemaakt in al zijn onderdelen door al-Haytham (11de eeuw) en Kamal ad-Din (14de eeuw). Newton maakte originele ontdekkingen, maar dit was niet één van hen.


Deel I