Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: Biografie van Aboe Bakr as-Siddiq

 1. #1
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  Biografie van Aboe Bakr as-Siddiq

  In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. Heer, en belast ons niet zoals Gij degene die vََr ons waren hebt belast, Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis En wees ons Barmhartig. Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk."

  Assalam aleikoem wa Rahmatoellaahie wa Barakaatoeh.

  Hier volgt een lezing over één van de Metgezellen van Profeet Mohammed (Salla Allaho 'alayhi Wassalam). Zijn naam is Aboe Bakr as-Siddiq (Radiya Allaho 'anho) en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de Islamitische gemeenschap en de voortzetting ervan na de dood van de Profeet. Aboe Bakr as-Siddiq was één van de metgezellen van de Profeet aan wie het Paradijs was beloofd. Hij was tevens de eerste Khaliefa.

  Enkele uitspraken van de Profeet over Aboe Bakr: Iemand vroeg aan de Profeet: "Wie hem het meest geliefd was?" Hij zei: "Aisha" (de vrouw van de Profeet en dochter van Aboe Bakr. Ik vroeg toen: "en onder de mannen?" Hij zei "Haar vader." "Ik vroeg en wie dan?" Hij zei: "dan 'Oemar ibn Al-Khattab". Daarna noemde hij nog een aantal personen.

  De Profeet zei verder over Aboe Bakr: "Ik nodigde de mensen uit tot de Islam, maar een ieder had de tijd nodig om erover na te denken of ze deze stap wel wilden zetten, alleen bij Aboe Bakr was dit niet het geval. Vanaf het moment dat ik hem uitnodigde tot de Islam, accepteerde hij de boodschap zonder enige twijfel."

  De Profeet zei ook tijdens zijn laatste Khoetbah (laatste rede): "Niemand had een betere metgezel voor mij kunnen zijn dan Aboe Bakr".

  Hieruit kunnen we opmaken hoeveel Aboe Bakr betekende voor de Profeet. Aboe Bakr was zeer dierbaar voor de Profeet en dat was wederzijds. Aboe Bakr hield zoveel van de Profeet dat hij bereid was zijn leven te geven zolang de Profeet maar veilig en tevreden was. We zullen straks zien dat Aboe Bakr alles voor zijn religie en voor de Profeet overhad en dat hij nooit terugweek het woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) uit te voeren.

  Aboe Bakr en de andere metgezellen van de Profeet vormden de basis van de Oemmah (Islamitische gemeenschap). Iedere metgezel had wel een unieke karaktereigenschap, welke een belangrijke rol zou spelen bij de opbouw van de Oemmah. Zo had Aboe Bakr ook zeer mooie eigenschappen waaruit wij zeer zeker lering kunnen trekken.

  Aboe Bakr werd zeer gewaardeerd en gerespecteerd door de mensen vanwege het feit dat hij behoorde tot de heersende klasse maar ook door zijn uitmuntende gedrag. Hij was altijd vriendelijk en hartelijk tegenover zowel bekenden als vreemden. Hij was bereid de mensen te helpen en te ondersteunen en was zéér fel gekant tegen onrechtvaardigheid. Men beschouwde hem als één van de belangrijkste intellectuelen van Qoraysh, iemand met een zuiver en rechtvaardig beoordelingsvermogen, die vaak om raad werd gevraagd. Daarnaast deed hij nooit mee aan de nachtelijke braspartijen en was totaal niet geïnteresseerd in de afgodsbeelden van Qoraysh.

  Profeet Mohammed en Aboe Bakr kende elkaar vanaf hun jeugd en waren opgegroeid als broers. Toen de Profeet de eerste openbaring kreeg op de berg Hira, vertelde hij Aboe Bakr wat er was gebeurd en dat Allah hem had uitgekozen zijn boodschap te verkondigen. Aboe Bakr luisterde aandachtig naar wat zijn dierbare vriend vertelde en wist na al die jaren van vriendschap dat de Profeet hem nooit zou misleiden en hem nooit zou uitnodigen tot het slechte. Hij accepteerde de Islam zonder enige twijfel en was hierdoor de eerste volwassen man die de Islam aanvaardde. Sindsdien week hij nooit van de zijde van de Profeet en zette zich volledig in voor de Islam.

  Het reine geweten van Aboe Bakr

  Abou Bakr at nooit onwettig voedsel. Het wordt verteld dat hij een slaaf had,die hem een gedeelte van zijn dagelijkse inkomen als aandeel van de meester gaf.
  Op een keer bracht hij hem wat voedsel en Abou Bakr nam er een hap van. Daarna zei de slaaf tegen hem: 'Je vraagt altijd naar de bron van wat ik je breng maar vandaag heb je dat niet gedaan." Abou Bakr antwoorde: "Ik had zo'n honger dat ik het naliet,maar vertel me nu waar dit voedsel vandaan komt?" De slaaf zei:"Voordat ik de islam aannam ,deed ik aan waarzeggerij. Gedurende die dagen kwam ik enkele mensen tegen aan wie ik mij kunsten vertoonde. Zij beloofden me er later voor te betalen.Toevallig kwam ik vandaag langs die mensen terwijl ze deelnamen aan een huwelijksceremonie en zij gaven me dit voedsel." Toen hij dat zei,riep Abou Bakr uit: ''Ah, je had me bijna gedood!"
  Daarna probeerde hij de hap die hij doorgeslikt had uit te spugen maar dat ging niet meer want zijn maag was erg leeg. Iemand kwam op het idee dat hij water zou drinken totdat het niet meer ging en dan kokhalzen. Vervolgens liet Aboe Bakr een drinkbeker water brengen en hij bleef maar water drinken en probeerde de hap naar buiten te krijgen totdat hij uiteindelijk overgaf.

  Iemand merkte op : "Moge ALLAH medelijden met je hebben,wie brengt zichzelf nou in zoveel moeilijkheden voor 1 hap!"

  Daar gaf Abou Bakr als volgt antwoord op: "ik had het zelfs overgegeven als ik mijn leven ervoor had moeten opofferen,want ik hoorde de profeet (salallaahoe alayhie was sallem) zeggen: 'al het vlees dat door onwettige verdiensten gegroeid is,zal het paradijs niet binnentreden.' Daarom haastte ik me mijn maag van deze te bevrijden,daar ieder deel van mijn lichaam er door gevoed zou worden."(vermeld door Abou Noe'aim)

  genomen uit het boek: Biografie van de rechtgeleiden Kalieven (op basis van de werken van Ibn kathier,At-Tabari, As-Souyoetie en andere geschiedkundigen

  Nadat de Profeet (Salla Allaho 'alayhi Wassalam) de boodschap van de Islam openlijk begon te verkondigen, voelde Qoraysh zich bedreigd. Deze man zou hun stad een slechte naam geven en op deze manier zouden de zaken slechter gaan.

  De volgende gebeurtenis laat zien welke haat Qoraysh jegens de Profeet voelden: Op een dag verrichtte de Profeet van Allah het gebed bij de Ka'ba. Hij was totaal opgenomen in zijn gebed. Enkele leiders van Qoraysh zaten op de binnenplaats van de Ka'ba, waaronder één van de meest bittere tegenstander van de Islam. Hij had er genoeg van dat de Profeet hun goden verafschuwde en de mensen opriep tot het aanbidden van één God waardoor hun handel gevaar liep. Hij zei: "Ik zal vandaag eens en voor altijd afrekenen met Mohammed". Zo gezegd, zo gedaan. Uqba ibn abi Mu'ait ging met een reep stof naar de Profeet en wikkelde het om zijn nek en begon hem te wurgen. De rest van de leiders begonnen hartelijk te lachen. Op dat moment passeerde Aboe Bakr (Radiya Allaho 'anho) en zag wat Uqba ibn abi Mu'ait probeerde te doen. Hij snelde naar de profeet en duwde Uqba ibn abi Mu'ait weg. Hij bevrijdde de Profeet uit zijn benarde situatie en zei toen tegen Uqba ibn abi Mu'ait: "Wil je een man doden omdat hij zegt: Mijn Heer is Allah, en hij duidelijke tekenen van zijn Heer aan jullie kenbaar heeft gemaakt?''

  Hier zien we nogmaals hoe Aboe Bakr opkomt voor de Profeet zonder te denken aan zijn eigen veiligheid.

  Qoraysh probeerde op allerlei mogelijke manieren de Moslims het leven zuur te maken en te weerhouden hun religie uit te voeren. Daarnaast probeerde ze ook door middel van martel praktijken andere af te schrikken toe te treden tot de Islam. Het was uiteraard een zware tijd voor de jonge Oemmah (Islamitische gemeenschap). Maar velen van hun waren zo standvastig dat zelfs de ergste martelingen hen er niet van weerhielden, de eenheid van Allah (Soubhanaho Wa Ta'ala) te bevestigen en openlijk te verklaren dat ze moslims waren. Voornamelijk de slaven hadden het hard te verduren omdat zij geen enkele bescherming genoten tegen hun wrede meesters. Voor sommige was er echter een bevrijding door middel van Aboe Bakr die zijn vermogen gebruikte om slaven op te kopen en hun vrij te laten.

  Eén van die slaven heette Bilal (Radiya Allaho 'anho), hij kwam uit Abessinië (Ethiopië). Zijn meester was Omaya ibn Khalaf. Toen deze erachter kwam dat Bilal Moslim was geworden, liet hij Bilal ontkleden en beveelde om Bilal op het hete zand te leggen. Ondanks dat Omaya hem ook nog met de zweep sloeg, bleef Bilal standvastig en herhaalde steeds "Er is maar één God, Er is maar één God". Omaya werd woest, want zijn straffen haalde niets uit en liet daarom een zware rots op Bilal kantelen, ondanks de pijn en uitputting bleef Bilal standvastig.

  Hij had zoveel kracht gekregen van Allah dat hij de zwaarste straffen kon doorstaan omwille van Allah. Allah was hem genadig. Aboe Bakr passeerde en zag hoe Bilal werd gemarteld, hij deed een bod aan Omaya om Bilal van hem te kopen. Omaya ging akkoord, Aboe Bakr liet Bilal daarna vrij.

  Bilal werd later één van de meest geleerde personen van de Oemmah en was een voorbeeld van nederigheid en wijsheid. Ook hij stond altijd klaar om de Islam te dienen. Hij werd voor zijn standvastigheid beloond en werd gekozen tot de eerste Moe-addhien (Oproeper tot het gebed). Een voorbeeld voor de wereld die tot op de dag van vandaag nog steeds indruk maakt op zowel Moslims als niet-Moslims.

  In het tiende jaar van zijn missie werd de Profeet geëerd door Allah door middel van Isra wal miraj. De profeet werd op een nacht door Jibriel (Gabriël) (Alayhi Assalam) naar de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gebracht en verrichtte daar gezamenlijk het gebed met de andere profeten die hem waren voorgegaan in deze zware missie.

  Daarna werd hij meegevoerd naar de zeven hemelen en kreeg daar o.a. de opdracht het gebed vijf keer per dag te verrichtten. In de ochtend keerde hij weer terug naar Mekka. Toen de Mekkanen hoorden over deze wonderbaarlijke reis waren ze gevuld met vreugde, omdat ze dachten dat dit het bewijs was dat de Profeet loog en dat dit zijn ondergang zou betekenen. Zelfs enkele Moslims begonnen te twijfelen en vertelde het verhaal aan Aboe Bakr wat de Profeet had meegemaakt. Toen Aboe Bakr dit hoorde zei hij: "Als de Profeet dit heeft gezegd dan is het de waarheid." Verder zei hij dat de openbaringen van Allah aan de Profeet wonderbaarlijker waren dan een reis naar Jeruzalem.

  Toen de Profeet hoorde over de standvastigheid van zijn geliefde metgezel, noemde hij Aboe Bakr sindsdien "Siddiq" - de waarheids-getrouwe.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Qoraysh ging door met het vervolgen en martelen van de Moslims waarna er toestemming werd gegeven om te emigreren. Een gedeelte van de Moslims emigreerde naar Abbessinië waar een rechtvaardige Christelijke koning heerste. Een andere groep emigreerde naar Medina waarvan de bewoners zich hadden bekeerd tot de Islam en de Moslims uit Mekka met open armen ontvingen.
  Alleen de Profeet (Salla Allaho 'Alayhi Wassalam), Aboe Bakr (Radiya Allaho 'Anho) en enkele andere Sahabah (metgezellen) bleven achter in Mekka. De Mekkanen hadden er genoeg van en ze smeedde een plan om Mohammed te doden, maar Allah (Soubhanaho Wa Ta'ala) gaf de Profeet toestemming om Mekka te verlaten. De Profeet vertrok samen met Aboe Bakr op de avond waarbij Qoraysh van plan waren hem te doden, naar Medina. Dit was een hele eer voor Aboe Bakr, dat hij de Profeet mocht vergezellen op deze belangrijke tocht.

  Onderweg naar Medina verbleven ze in de Grot Thawr. Voordat ze de grot binnen gingen zei Aboe Bakr: "Ik zweer bij Allah dat je niet eerder de grot binnen gaat voordat ik heb gekeken of het veilig is." Daarna ging hij de grot binnen en maakte de grot schoon en vulde enkele gaten met stukjes stof van zijn kleding. Toen er nog enkele gaten open waren stopte hij zijn tenen erin en zei tegen de Profeet dat het veilig was de grot binnen te gaan.

  De Profeet legde zijn hoofd op de schoot van Aboe Bakr en viel in slaap. Aboe Bakr werd in de tussen tijd door een scorpion in zijn teen gebeten maar roerde zich niet, zodat hij de Profeet niet in zijn slaap zou storen.

  De Mekkanen waren woedend toen ze ontdekten dat de Profeet was ontsnapt terwijl ze dachten dat ze hem in hun greep hadden. Nu wilden ze de Profeet meer dan ooit te pakken krijgen en verzamelde de beste speurders. Er werd zelfs een beloning van 1000 kamelen uitgeloofd aan degene die de Profeet zou vinden. Uiteindelijk kwamen een aantal speurders aan bij de grot waar de Profeet en Aboe Bakr verbleven. Aboe Bakr die constant op zijn hoede was, hoorde de mensen buiten praten. Hij vreesde voor het leven van de Profeet en niet eens voor zijn eigen leven.

  Allah vertelt ons hierover in de Qor'aan: Als gij hem (de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven - toen hij één van de twee was - en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zeide: "Treur niet, want Allah is met ons." Toen zond Allah Zijn vrede op hem neder en versterkte hem met scharen die gij niet zaagt en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah's woord is het allerhoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs." (9:40)
  Aboe Bakr vertelde hierover: "Ik zei tegen de Profeet toen wij in de Grot waren: "Als één van hun nu bukt om onder zijn voeten te kijken dan zal hij ons zeker zien." De Profeet zei: "O Aboe Bakr! Wat denk je van twee personen waarvan Allah de derde is?"

  Toen Aboe Bakr dit hoorde was hij gerustgesteld want Allah was met hun. De mannen van Qoraysh kwamen dichter bij de grot. Maar Allah beschermde Zijn dienaren en Qoraysh kon de Grot niet betreden door Allahaa‚¬a„¢s wil. Dus gingen ze verder zonder in de Grot te kijken.

  Zo redde Allah zijn Boodschapper en metgezel Aboe Bakr en Allah is Almachtig, Alwijs. Na drie dagen kwamen de mannen aan in Medina en werden hartelijk ontvangen door de Ansar alsmede de Moehadjirien. Ook in Medina verbleef Aboe Bakr constant aan de zijde van de Profeet.

  De Moslims hadden nu een eigen stad van waaruit ze verder gingen met het verspreiden van de islam. In de talloze gevechten die kwamen vocht Aboe Bakr zij aan zij met de Profeet en liet het nooit afweten.

  De liefde die Aboe Bakr voelde voor de Profeet kwam onder andere tot uiting tijdens een vredesoverleg bij Hudaibiya. Tijdens het overleg, raakte de woordvoerder van Qoraysh zo af en toe de baard van de Profeet aan. Aboe Bakr's liefde voor de Profeet was zo groot dat hij niet langer kon toezien hoe deze man de Profeet zo vernederde, hij nam zijn zwaard en keek de woordvoerder kwaad aan en zei: "Als deze hand nog één keer de baard van de Profeet aanraakt, zal jouw hand dat gebaar niet meer maken."

  De Oemmah groeide maar daar waren wel de nodige inspanningen voor nodig, zo wilde de Profeet een leger sturen naar Taboek maar er waren niet genoeg financiële middelen. Hij vroeg daarom aan de Oemmah deze expeditie te ondersteunen door middel van Sadaqa. Aboe Bakr nam zijn gehele vermogen en gaf dit aan de Profeet. Toen de Profeet vroeg: "Heb je nog wat achtergelaten voor je vrouw en kinderen?" Antwoordde Aboe Bakr hierop: "Allah en zijn Boodschapper zijn genoeg voor hen."
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 3. #3
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  De aanwezige waren zo verbaasd over de Imaan van deze man en wisten dat ze Aboe Bakr (Radiya Allaho 'Anho) nooit zouden overtreffen in zijn service voor de Islam.
  De Profeet (Salla Allaho 'Alayhi Wassalam) werd ziek, de mensen raakten in de war want de Profeet was nog nooit ziek geweest. Toen de Profeet tijdens zijn ziekte te zwak was om naar de moskee te komen en niet meer in staat was het gebed te leiden, wees hij Aboe Bakr aan om zijn plaats in te nemen. Dit was natuurlijk een eer voor Aboe Bakr omdat deze bijzondere taak daarvoor steeds door de Profeet werd verricht.

  'Aïsha (Radiya Allaho 'Anha), de dochter van Aboe Bakr en de vrouw van de Profeet was bang dat dit een te zware taak zou zijn voor haar gevoelige vader. Ze probeerde de Profeet op andere gedachten te brengen omdat Aboe Bakr altijd moest huilen tijdens het reciteren van de Qor'aan, wat tot ergernis zou kunnen leiden, omdat niemand dan kon horen wat hij zei.

  De Profeet bleef echter bij zijn beslissing en Allah en zijn Boodschapper weten wat het beste is. Toen de Profeet zijn laatste Khoetbah (preek) hield, zei hij onder andere het volgende: "Een dienaar van Allah (Soubhanaho Wa Ta'ala) die mocht kiezen tussen deze wereld en de eeuwige wereld, heeft gekozen voor de eeuwige wereld met Allah."

  Toen hij deze woorden hoorde begon Aboe Bakr te huilen, de rest van de aanwezige waren verbaasd dat Aboe Bakr begon te huilen omdat de Profeet alleen maar zei dat een dienaar een keuze had gemaakt.

  Achteraf bleek dat de Profeet zichzelf bedoelde en dat dit een afscheidsrede was. Alleen Aboe Bakr bezat genoeg kennis om te begrijpen wat de Profeet met deze woorden bedoelde.

  De Profeet zei verder: "Er is niemand onder de mensen die voor mij zo edelmoedig was met zijn leven en bezittingen dan Aboe Bakr ibn Abi Qoh'aafah. Als ik een boezemvriend zou moeten kiezen dan zou ik Aboe Bakr kiezen, maar de vriendschap van de Islam is beter."

  De Profeet naderde het einde van zijn leven en liet duidelijk blijken dat Aboe Bakr een geschikte kandidaat zou zijn om de jonge Oemmah op te vangen na zijn dood. Het was uiteindelijk de Oemmah die een opvolger moest kiezen maar de Profeet probeerde de mensen te verwijzen naar de beste beslissing. De keuze was verder aan de mensen om deze Hikma (wijsheid) te gebruiken in hun beslissing of niet. Op de laatste dag van zijn leven voelde de Profeet zich goed genoeg om naar de moskee te gaan. (Ali ibn Abi Thaalieb en al-Fadl ibn al-'Abbaas ondersteunde hem).

  De mensen waren vol vreugde omdat ze dachten dat de Profeet weer beter was. Aboe Bakr leidde op dat moment het gebed en merkte dat de mensen opgewonden en blij waren. Hij wist dat dit alleen maar kon betekenen dat de Profeet weer terug was. Hij wilde zich terugtrekken zodat de Profeet het gebed kon leiden maar de Profeet weerhield hem hiervan en liet blijken dat Aboe Bakr moest doorgaan. De Profeet volgde het gebed achter Aboe Bakr.

  Omdat het leek alsof de Profeet weer beter was, vroeg Aboe Bakr na het gebed en de toespraak van de Profeet of hij naar zijn huis mocht aan de rand van de stad om wat spullen te halen, de Profeet gaf zijn toestemming.

  De Profeet voelde zich echter steeds zwakker worden en een paar uur later overleed de Profeet. De Profeet die een genade was van Allah voor de mensheid, degene die zoveel had doorstaan om deze boodschap te verspreiden, had zijn taak volbracht en was niet langer op deze wereld.

  Ongeloof sloeg toe bij de Moslims, het kon niet waar zijn dat hun dierbare Profeet er niet meer was. 'Oemar ibn Al-Khattab (Radiya Allaho 'Anho) voor wie zoveel mensen vreesde vanwege zijn kracht en ijzeren wil de waarheid te laten zegevieren, kon zijn oren niet geloven. De Profeet van wie hij zoveel hield kon niet dood zijn, het was een leugen, hij pakte zijn zwaard en riep: "Een ieder die zegt dat de Profeet dood is, zal ik doden." Zeventien jaar had hij aan de zijde gestaan van de Profeet, de Profeet was hem dierbaarder dan zijn eigen leven. Het was 'Oemar teveel.

  Toen Aboe Bakr hoorde wat er was gebeurd haastte hij zich terug naar het huis van 'Aïsha, zijn dochter. Hij zag de Profeet en keek vol tederheid naar de persoon van wie hij zoveel hield en met wie hij zoveel had doorstaan en zei: "Hoe gezegend was je leven en hoe mooi is je dood" en hij kuste de Profeet.

  Hij stond op en ging naar buiten en zei tegen 'Oemar: "wees even stil en luister" toen 'Oemar rustig werd, richtte Aboe Bakr zich tot de mensen en zei: "O mensen, degene die Mohammed aanbeden, weet dat Mohammed overleden is, maar degene die Allah aanbidden, weet dan dat Allah leeft en dat Hij nooit zal sterven."

  Daarna reciteerde hij de volgende vers uit de Qor'aan: "En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vََr hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbare gewis belonen." (3:144)
  Na deze woorden werd alle twijfel uit de harten weggenomen en accepteerden de mensen dat hun geliefde Profeet werkelijk was overleden.

  Na de dood van de Profeet moest er een beslissing worden genomen over wie de Profeet zou moeten opvolgen. De Ansar zeiden, dat de Khaliefa vanuit hun midden gekozen moest worden. Maar een man zei dat misschien de Muhajirin (de emigranten uit Mekka) een betere kandidaat hadden. Iemand suggereerde, dat er dan 2 Khaliefaat gekozen moesten worden, één van de Ansar en één van de Muhajirin.

  Toen Aboe Bakr hoorde wat er aan de hand was, snelde hij naar de bijeenkomst en zei: "Zowel de Ansar als de Muhajirin hebben veel gedaan voor de Islam, maar de Muhajirin waren de eerste die de Islam volgde en waren altijd dichter bij de Profeet. Dus Ansar, laat de Khaliefa een van hen zijn". Eén persoon zei toen: "Oh Ansar, als we iets deden voor de Islam, dan deden we dat omwille van Allah en zijn boodschapper. We hebben daarmee niemand verplicht om deze positie in te nemen. Luister, de heilige Profeet behoorde tot Qoraysh, die hebben daarom een groter recht deze plaats in te nemen. Bij Allah, ik denk dat het niet juist is om hierover onenigheid met hen te maken. Vrees Allah, en ga niet tegen hen in".

  Na het horen van deze woorden, waren de Ansar het eens, dat er een Khaliefa gekozen moest worden vanuit Qoraysh. Aboe Bakr zei: "Vrienden, ik denk dat 'Oemar of Aboe Obaida de rol van de Khaliefa het beste kunnen vervullen. Kies daarom één van hen." Toen 'Oemar en Aboe Obaida dit hoorden, zeiden ze: "O Siddiq, hoe kan iemand anders dan jij deze plaats innemen, zolang je nog onder ons bent? Jij ben de beste onder de Moehadjirien. Jij was de metgezel van de Profeet in de grot Thaur. Jij leidde het gebed tijdens zijn ziekte. Het gebed is één van de belangrijkste verplichtingen in de Islam. Met al deze kwalificaties ben jij de juiste persoon om de opvolger te zijn van de Profeet. Houd je hand op, zodat wij een belofte van trouw aan jou kunnen afleggen."

  Aboe Bakr hief zijn hand echter niet op. 'Oemar zag in, dat vertraging eventueel tot een herhaling zou kunnen leiden om een Khaliefa te kiezen, daarom nam hij zelf de hand van Aboe Bakr en legde de belofte van trouw af en de rest volgde. Aboe Bakr werd de Khaliefa met de goedkeuring van de Oemmah.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 4. #4
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  De dag daarna, hield de Eerste Khaliefa, Aboe Bakr (Radiya Allaho 'Anho) de volgende toespraak: "Oh mensen, ik ben gekozen tot jullie leider, maar ik ben niet beter dan één van jullie. Als ik het goede doe, steun mij daarin. Doe ik het verkeerde, corrigeer mij dan. Luister, de liefde voor de waarheid betekent trouw zijn, en zich niet bekommeren om de waarheid is verraad. De zwakken onder jullie zullen sterk zijn in mijn ogen, zolang zij hun recht niet krijgen Insha Allah. De sterken onder jullie zullen zwak zijn in mijn ogen, zolang ik niet van hen neem, wat hen niet toebehoort. Insha Allah. Luister, als de mensen niet meer voor Allah vechten, dan zal Allah hen in ongenade laten vallen. Als de mensen het kwaad verkiezen boven het goede, dan zal Allah hen overspoelen met rampen. Luister, gehoorzaam mij zolang ik Allah en de boodschapper gehoorzaam. Indien ik Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam ben, dan gehoorzaam mij niet."

  Nu begon er een tijd van belangrijke beslissingen, die de Oemmah bij elkaar moest houden na de dood van de Profeet (Salla Allaho 'Alayhi Wassalam). De vijanden dachten, de kust is veilig om zelf de macht over te nemen en de Moslims aan te vallen. Aboe Bakr moest de juiste beslissingen nemen om deze gevaren het hoofd te bieden.

  Eén van de zaken waarover Aboe Bakr een beslissing moest nemen, was een expeditie tegen Syrië onder leiding van Oesaamah Ibn Zaid. Een 17-jarige jongeman, die door de Profeet was aangesteld de expeditie te leiden. Ondanks veel problemen in en om de Oemmah, besloot hij het bevel van de Profeet toch uit te voeren. Enkele Sahaba's dachten dat het beter was het leger in Medina te houden ter verdediging. Aboe Bakr bleef bij zijn standpunt, dat de orders van de Profeet, hoe dan ook, uitgevoerd moesten worden en zo vertrok het leger onder Oesaamah naar Syrië.

  Aboe Bakr begeleidde het leger van Oesaamah tot buiten Medina. Oesaamah reed op een paard, terwijl Aboe Bakr naast hem liep. Oesaamah zei: "Oh opvolger van de Profeet, u kunt mijn plaats nemen op het paard." Aboe Bakr antwoordde: "Bij Allah, ik ben het niet met uw voorstel eens, het deert mij niet een beetje stof op mijn schoenen, terwijl ik enkele stappen op de weg zet omwille van Allah (Fisabilillah). Voor elke stap, die iemand zet op Allah's weg, zal men zeven honderd goede daden toegeschreven krijgen."

  'Oemar (Radiya Allaho 'Anho) was ook in het leger van Oesaamah gestationeerd, maar Aboe Bakr had hem nodig in Medina. Hij vroeg Oesaamah toestemming om 'Oemar bij zich te houden. Toestemming werd daarvoor gegeven. Dit laat ons zien hoe nederig en Godvrezend hij was. Ondanks zijn positie bleef hij toch simpel en was niet te trots om toestemming te vragen aan een 17-jarige jongen. Hij vreesde Allah en hij respecteerde de orders van de Profeet, zelfs na de dood van de Profeet bleef Aboe Bakr hem trouw. De expeditie onder Oesaamah bleek succesvol te zijn en keerde na 40 dagen terug.
  Daarnaast had de uittocht van het leger van Oesaamah een ander positieve uitwerking, namelijk de vijanden, die dachten dat de Islam verzwakt was, zagen dat een groot leger Medina verliet. Dit betekende, dat Medina toch niet zo zwak was, zoals men zich voorstelde en zij zagen ervan af om Medina aan te vallen.

  De mensen die kort voor de dood van de Profeet moslim waren geworden, begonnen te verzwakken. Sommigen weigerden de Zakaat te betalen aan Aboe Bakr.

  Aboe Bakr echter ging er tegenin, ondanks het advies van 'Oemar om deze mensen te laten rusten, zodat ze zich meer konden concentreren op andere gevaren aan het front. Aboe Bakr weigerde, omdat Allah (Soubhanaho Wa Ta'ala) de Zakaat voor iedere moslim verplicht had. Niemand had de kracht het gebod van Allah te veranderen. Deze groep viel Medina aan, maar Aboe Bakr was voorbereid en sloeg hard terug en met succes. De standvastigheid van Aboe Bakr hield het fundament van de Islam in tact.

  Nu moest Aboe Bakr vechten tegen de valse profeten die in grote getallen opkwamen. Legers werden uitgezonden, maar met het doel de oplichters nog een kans te geven, terug te keren tot de Islam. Was dit niet het geval, dan vocht men tegen hen totdat zij hun ongeloof opgaven. Eén voor één werden de tegenstanders en hypocrieten de kop ingedrukt en werd het wederom rustig in de Umma. Aboe Bakr had een zware taak opgelegd gekregen, maar niemand was beter geschikt voor deze taak dan hij. De Profeet wist dat dit zou gebeuren en voorzag dat alleen Aboe Bakr deze zware verantwoordelijkheid aankon en met succes.

  Aboe Bakr's onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in Allah, gaf hem overwinning na overwinning. Op 7 Djoemaada-al-Ahhier, 13 AH (Islamitische jaartelling) werd Aboe Bakr ziek, hij had hoge koorts. Alles werd geprobeerd om de koorts te laten zakken, maar tevergeefs. Ondanks zijn ziekte bleef hij actief om de Oemmah in stand te houden. Zijn grootste zorg was de onenigheid onder de Moslims. Hij herinnerde zich wat er gebeurd was kort na de dood van de Profeet en wilde zeker zijn dat er na zijn dood geen splitsing zou ontstaan. Eenheid was de kracht van de Moslims.

  Hij stelde voor dat 'Oemar na hem de Khaliefa zou worden, zodat daarover geen onenigheid zou ontstaan zoals na de dood van de Profeet. Hij stelde dit voor aan de andere Sahaba's en de meerderheid stemde hiermee in. Eén persoon zei echter: "'Oemar is zonder twijfel de beste keus, maar hij is te streng." Aboe Bakr antwoordde: "Zodra de last van het Khilaafah op zijn schouders rust, zal hij milder worden."

  Toen alle Sahaba's het eens waren, liet Aboe Bakr 'Othman (Radiya Allaho 'Anho) roepen om 'Oemar's benoeming op papier te zetten. Nadat de benoeming was voorgelezen, ging Aboe Bakr naar het dak van zijn huis, ondersteund door 2 mannen en sprak de mensen toe: "Mijn broeders in Islam, ik heb niemand van mijn eigen familie aangesteld als Khaliefa. Ik heb een man aangewezen die het meest geschikt is. Gaan jullie hiermee akkoord?" "Natuurlijk gaan we akkoord", riepen honderden mensen.

  Na 2 weken ziekte, overleed Aboe Bakr. Hij was 63 jaar en werd begraven naast de Profeet. Voordat hij overleed, zei hij: "Gebruik geen nieuw kledingstuk om mijn lichaam te bedekken. Het kleed was ik nu draag zal voldoende zijn. Maak het eerst schoon." 'Aïsha (Radiya Allaho 'Anha) zei toen: "Maar vader, dit kleed is oud en versleten." Aboe Bakr antwoordde: "Dit oude en versleten kleed is voldoende voor mij."

  Aan dit verzoek werd voldaan. Het tweede verzoek van de stervende Khaliefa was: "Verkoop mijn land en geef het geld wat ik heb ontvangen als salaris tijdens het Kalifaat aan de gemeenschap terug." Ook dit werd uitgevoerd. Voordat Aboe Bakr Khaliefa werd, was hij een succesvol zakenman. Na het Khilaafah had hij geen tijd meer zijn zaken te regelen. Het geld dat Aboe Bakr had ontvangen werd na zijn dood volledig terugbetaald aan Bait-oel-Mal (de schatkist van de gemeenschap).

  Aboe Bakr, de eerste Khaliefa, liet een prachtig voorbeeld achter van onbaatzuchtigheid. Hij leefde en werkte voor de Islam tot zijn laatste adem. Voor zijn harde werk en inzet zocht hij echter geen wereldse beloning, hij verlangde alleen naar de beloning van het hiernamaals. Masha Allah!

  Aboe Bakr had voor twee jaar, 3 maanden en tien dagen als Khaliefa geregeerd. Dit is op een mensenleven een vrij korte periode, maar in deze korte periode was hij toch in staat hele belangrijke zaken te doen voor de Islam. Hij had de kracht en Imaan (geloof) om deze taak te vervullen, en redde zo de jonge Oemmah van haar ondergang. El Hamdulilahi Rab El Alemien.

  Toen Aboe Bakr ( radia allahoe 3anh) op zijn sterfbed lag; gaf hij Omar (radia allahoe 3anh) het volgende advies : ''aa‚¬Å“Ik zal je het volgende meegeven als je dit van mij aanneemt: ,,Waarlijk, aan Allah, de Verhevene, behoren rechten toe die aa‚¬a„¢s nachts nagekomen dienen te worden en overdag niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, aan Allah, de Verhevene, behoren rechten die overdag nagekomen dienen te worden en aa‚¬a„¢s nachts niet meer geaccepteerd worden. En waarlijk, Hij accepteert de aanbevolen daden niet alvorens men de verplichte zaken nakomt.

  De reden waarom de weegschaal (van goede daden) van sommige mensen zwaar weegt op de Dag des Oordeels is omdat zij de Waarheid hebben gevolgd in het wereldse leven. Het is vanzelfsprekend dat een weegschaal waarin de Waarheid wordt geplaatst dan ook zwaar weegt.

  En de reden waarom de weegschaal (van goede daden) van sommige mensen licht weegt op de Dag des Oordeels is omdat zij de valsheid hebben gevolgd in het wereldse leven. Het is vanzelfsprekend dat een weegschaal waarin de valsheid wordt geplaatst dan ook licht weegt.aa‚¬?

  Asalem Aleikum wa Rahmatoelah wa Barakatoeh.

  Gebruikte informatie bronnen:

  Sahih Boekhaarie Arabisch-Engels (de Metgezellen).
  Artikel over Aboe Bakr door Hamzah Qassem.
  Artikel over Aboe Bakr door The Muslim Students
  Association.
  Boek: Het leven van de Profeet door Tahia Ismail.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 5. #5
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Assalam 3leikum wa Rahmatoelah wa Barakatoeh

  Masha-Allah ... Yazzak Allah Khair Ya Jamal!

  Assalam 3leikum

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Reacties: 12
  Laatste Bericht: 15-11-10, 15:36
 2. Abdullah ibn Zubair en zijn moeder Asma' bint Aboe Bakr
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 24-11-09, 12:44
 3. De deugden van Aboe Bakr tezamen met 'Oemar
  Door Moe'tasima in forum Hadith
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 30-08-07, 18:58
 4. Du3a Aboe Bakr As-Shatery
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Audio Dua's (smeekbeden)
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 14-06-06, 15:44
 5. Asmaa bint Aboe Bakr
  Door mOslima_Samira in forum Biografieën
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-01-06, 21:41

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •