Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: DE STRAF IN HET GRAF

 1. #1
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  DE STRAF IN HET GRAF

  DE STRAF IN HET GRAF

  ..."O kon jij het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodstrijd zijn
  en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geef uw zielen op! Deze
  dag zal u de straf der schande worden toegekend.""
  (Al Anaa‚¬a„¢am (6)93)

  Het graf is een onbekend terrein. De buitenkant is stil, maar de binnenkant
  bevat geheimen en verschrikkingen, welke een gewoon mens niet kunnen
  waarnemen. Zij kunnen slechts waargenomen worden door iemand die een hoog
  niveau van geloof en innerlijk gezicht heeft gekregen.

  Het is een vreemd feit dat dieren in staat zijn om de straf van in het graf
  te horen terwijl mensen dat over het algemeen niet kunnen. De profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) zei:

  "Zij worden gestraft en de dieren horen het."

  Thabit al-Boenani zei hierover:

  "Ik liep een keer tussen de graven en ik hoorde een stem achter mij zeggen:
  "Thabit! Wordt niet in de stilte bedrogen! Hoeveel mensen lijden daarin?!"
  Ik keerde mij om maar ik zag niemand."

  Al-Hassan liep voorbij een begraafplaats en zei:

  "Wat zijn hier veel mensen! En wat stil zijn zij! Hoeveel onder hen zijn er
  die lijden!"

  We hebben in het vorige gedeelte al duidelijk gemaakt dat een overledene of in een staat van zegening of van straf verkeert, en dit is vanaf het moment dat hij sterft tot het moment dat de twee engelen hem ondervragen. Wij zijn bij het moment aangekomen dat de deur naar de Tuin voor de ongelovigen wordt geopend en hem verteld wordt wat zijn plaats in de Tuin zou geweest zijn als hij Allah gehoorzaamd had. Daarna wordt deze gesloten terwijl een andere deur wordt geopend en hem wordt verteld om naar zijn plaats in het Vuur te kijken. Deze blijft open en een hete wind komt op hem af tot de Dag der Opstanding. Dan drukt de aarde op hem en hij wordt zo verpletterd dat zijn ribben splijten. Dan komen er verschillende vormen van straf op hem neer, afhankelijk van het soort slechte daden dat hij verricht heeft.

  Er zijn veel uitspraken aan ons geopenbaard die ons de realiteit van de
  straf in het graf laten zien of we kunnen het ook de straf in de tussenruimte tussen de twee werelden noemen. De Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zei:

  "Ik kwam voorbij Badr en ik zag een man uit de grond komen. Een andere man sloeg hem met een stok tot hij weer onder de aarde was. Daarna gebeurde dat opnieuw."

  De Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede geven, ging door en zei:
  "Dat was Aboe-Jahl ibn Hisham, die zo gestrafd wordt tot de Dag der
  Opstanding."

  Wij kwamen op de weg naar Basra voorbij een bepaalde drenkplaats. We
  hoorden het balken van een ezel en vroegen de mensen daar wat het balken te betekenen had. Zij antwoordden ons dat de moeder van één van de mannen die vroeger bij hen was, haar zoon iets had gevraagd had en hij had haar gezegd als een ezel te gaan balken. Sinds zijn dood werd dit gebalk iedere nacht uit zijn graf gehoord.

  Amr ibn Dinar zei:

  "De zus van één van de mannen uit Medina stierf en hij begroef haar. Toen hij van de begrafenis terugkwam, herinnerde hij zich, dat hij iets in het graf had laten liggen. Hij vroeg één van zijn metgezellen om hem te helpen. Zijn metgezel vertelde dat zij het graf hadden opgegraven en dat waar zij op zoek naar waren het ook gevonden hadden. Toen zei de man: "Laten we eens verder graven en zien wat er met mijn zuster is gebeurd." Hij tilde een van de stenen op, die de opening van het graf afsloot en zag dat het graf met vuur gevuld was. Hij plaatste de steen terug en vulde het graf opnieuw. Toen keerde hij naar zijn moeder terug en vroeg haar: "Hoe was mijn zus eigenlijk?" Zij antwoordde: "Vraag je nu pas naar haar, nu ze dood is?!" Hij zei: "Vertel het me." Zij zei: "Zij stelde meestal het gebed uit en legde haar oor te luister aan de deuren van de buren en vertelde andere mensen wat ze gehoord had dat van dat afluisteren."

  Dan zijn er ook nog hadiths van de Boodschapper (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) over de Miraadj, waarin veel beschrijvingen voorkomen van straffen, die hij in de tussenruimte tussen de twee werelden zag. Wij geven hier een samenvatting van.

  Er zijn zielen, die als vee worden voortgedreven en gedwongen worden om kruiden te eten, die bitter zijn dan aloë en de bittere vruchten van de
  zakkoem en over hete stenen van Djahanam worden gedreven, omdat zij hun eigendommen niet gereinigd hebben door de zakaat te betalen.

  Er zijn zielen, die vuil rottend vlees moeten eten omdat zij verkracht
  hebben. Er zijn zielen wiens lippen met ijzeren scharen worden geknipt
  omdat zij een burgeroorlog aanwakkerden. Sommigen hebben buiten zo groot als huizen en telkens als één van hen opstaat, wordt hij neergeslagen en zegt hij: "O Allah, laat het Uur niet komen!" Zij staan op de weg van de mensen van de farao, die eraan komen en hun vertrappen, terwijl zij niets kunnen doen behalve schreeuwen. Dit zijn de mensen die rente hebben gevraagd.

  Sommigen schreeuwen met wijd open monden terwijl zij hete kolen verslinden, die uit hun anussen komen. Dit zijn de mensen die de eigendommen van de wezen hebben geconsumeerd. Sommigen snijden stukken uit hun eigen zijde en eten hun eigen vlees. Dat zijn de lasteraars en diegenen waarvan de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

  "Wij zagen mensen die vlees uit hun zijde sneden en het aten. Er werd
  gezegd: "Zoals jullie het vlees van jullie broeder aten!" Ik vroeg: "Wie
  zijn zij?" en mij werd gezegd: "Diegenen uit jullie gemeenschap die
  lasteren.""

  Sommigen hebben bronzen nagels waarmee zij over hun gezichten en borst krabben. Dit zijn diegenen die achterklap pleegden en de eer van de mensen aantastten.

  Een deel van de hadith van de Miraadj is:

  Sommige mensen kraakten met een steen hun hoofd open. Iedere keer dat zij dat deden, werden hun hoofden hersteld tot hoe zij daarvoor waren geweest. Dit ging onophoudelijk door. Ik zei: "Djibriel, wie zijn dat?" Hij antwoordde: "Dit zijn mensen die zich van het gebed hebben afgekeerd."

  Een van de dromen van de Profeet aa‚¬“ en de dromen van de Profeet waren waar en onderdeel van de openbaring en raakten de kern van de zaak aa‚¬“ werd als volgt verteld. Hij zei:

  "Afgelopen nacht zag ik dat twee mannen naar mij toekwamen, mij bij de hand namen en mij naar het Heilige Land brachten. Ik zag dat een man zat en een andere man stond, die een ijzeren haak vast had en daarmee in de mondhoek van de zittende sloeg en wel op zoaa‚¬a„¢n manier dat de haak aan de achterkant van zijn nek naar buiten kwam. Hij deed hetzelfde met de andere kant. Hierna genas de mond vanzelf en herstelde zich in de oorspronkelijke staat en hij deed weer hetzelfde. Ik vroeg wat dit was en zij vertelden mij dat ik door moest lopen."

  "We gingen verder en kwamen bij een man die op zijn rug lag. Een andere man stond bij zijn hoofd en verpletterde dit met een steen of rotsblok. Als hij het hoofd sloeg, rolde de steen weg en ging hij hem halen. Hij kwam niet terug tot het hoofd van de man weer in de normale staat was en daarna verpletterde hij het weer. Ik vroeg wat er was en zij zeiden mij dat ik door moest lopen."

  Wij kwamen bij een gat dat er uitzag als een oven, nauw van boven en
  beneden wijd. Er brandde een vuur onder en er waren naakte mannen en
  vrouwen in. De vlammen kwamen van beneden omhoog. Toen het vuur dichterbij kwam, stonden zij op tot zij er bijna uitkwamen. Wanneer het wat doofde gingen zij weer terug. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden mij dat ik door moest lopen.

  We gingen door tot we bij een rivier van bloed waar een man in stond. Aan de oever van de rivier was er een man, die wat stenen voor zich had liggen. De man in de rivier kwam naar voren en wanneer hij uit de rivier wilde komen, gooide de man een steen naar hem en ging hij terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Iedere keer als hij uit de rivier wilde komen,
  gooide de man een steen naar hem en ging hij terug naar zijn oude plaats. Ik vroeg wat dit was en ze zeiden mij dat ik door moest lopen.

  Wij liepen door tot wij bij een groene tuin kwamen met een reusachtige boom erin, onder de boom zat een oude man met een paar kinderen. Naast de boom was een man die een vuur voor hem stookte. Zij namen mij mee naar boven, de boom in en in een huis, dat het mooiste was van alles wat ik ooit heb gezien. Daar waren oude mannen en jongelingen binnen. Zij namen mij op en brachten mij naar een ander huis dat zelfs nog mooier was. Ik zei tegen mij metgezellen: "Jullie waren de hele nacht bij mij geweest, vertel me dus over wat ik gezien heb."

  Zij antwoordden: " zeker! De man die je zag waarvan de mond doorstoken was, was de bedenker van een leugen, die zich van hem tot over alle delen van de aarde had verspreid. Hij zal op deze manier blijven lijden tot de Dag der Opstanding. Diegene wiens hoofd verpletterd werd, was een man die de Qoraa‚¬a„¢aan uit zijn hoofd had geleerd maar zijn nachten slapend doorbracht en er overdag niet naar handelde. Hij zal op deze manier blijven lijden tot de Dag der Opstanding. De mensen in het gat waren overspeligen. De man die je in derivier zag, vroeg rente. De oude man aan de voet van de boom van Ibrahiem en de kinderen rondom hem waren de kinderen van de mensheid.
  Diegene die het vuur stookte; was Malik, de behoeder van het Vuur. Het
  eerste huis was dat van de gewone gelovigen en dit huis is het huis van de martelaars. Ik ben Djibriel en dit Mikaaa‚¬a„¢il. Hij keek naar boven en ik deed dat ook. Ik zag een kasteel als een wolk en zij vertelde dat dat mijn
  woning was. Ik vroeg hen mij mijn woning binnen te laten gaan. Zij
  antwoordden dat mijn leven nog liet compleet was maar als mijn leven
  beëindigd zou zijn, dat ik dan mijn woning zou binnengaan."

  De Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) zei over het toevlucht zoeken van de straf van de tussenruimte of het graf:

  "Als ieder van jullie de laatste tashahoed uitgesproken heeft, moet hij
  toevlucht bij Allah zoeken tegen vier dingen namelijk tegen :

  de straf van de Djahannam
  de straf van het graf
  de beproevingen van de levenden
  de beproevingen van de Dajjal."

  Dit alles laat zien dat de straf van het graf zonder twijfel waar is. Wij
  voegen hier nog dat aan toe wat Allah over twee straffen heeft gezegd
  namelijk de straf van de tussenruimte en de straf op de Dag der Opstanding:

  Aan het vuur zullen zij (in het graf) morgen en avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Faraoaa‚¬a„¢s volk de strengste straf ondergaan."
  (Al-Momin (40):47)

  Doch diegene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benarde
  omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan."(Taaaa‚¬a„¢haa (20):124)
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  2.173
  Reputatie Macht
  17
  moge allah ons vergeven, en onze straf in de graf verlichten, amine ya rabi al3alamien

  krijg hier kippevel van als ik da lees :s

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Hier nog een stuk over het graf.....

  " Het intellect is als een duiker, diep duikend in de oceaan van het hart, op
  zoek naar de parels van wijsheid. Als hij ze opduikt en naar het strand brengt
  van zijn wezen, dan vallen zij als woorden van zijn lippen af. Hiermee koopt hij
  dan onbetaalbare devoties op Allah's markt van aanbidding."
  - Shaikh Abdul Qadir Jilani (ra) -


  O Heer
  als ik U aanbid voor het vrezen van de hel, gooi me dan in de hel
  als ik U aanbid alleen maar wensend om in het paradijs te komen, verbied mij dan
  de toegang tot het paradijs
  maar als ik U voor Uw eigen belang aanbid,
  houd me dan niet tegen van Uw Eeuwige Schoonheid
  - Rabia al-Adawiya

  de rechtgeschapene voorgangers waren bang dat hun goede daden werden verspild,
  of niet werden geaccepteerd.
  de huidige generatie is er zeker van dat hun verwaarlozing zal worden vergeven
  - Hasan al-Basri

  De geestelijke strijder is hij die een idool breekt;
  en de idool van elke persoon is zijn eigen ego.
  - Imam Abul Qasim al-Qushayri


  elke zweet druppel
  en elke zuurstof die we ademen in het leven
  die niet in teken staat omwille van Allah,
  zal leiden tot spijt en verdriet
  op de dag des oordeels
  - Ibn Al-Qayyim


  de Koran begeleidt je naar de erkenning van je ziekten
  en naar de remedies.
  jouw ziektes zijn je zonden
  en je medicijn is het zoeken naar Allah zijn vergeving
  - Qatadah

  kennis is onze paspoort voor de toekomst
  omdat morgen behoort tot de mensen die vandaag hun voorbereidingen treffen
  - El-Malik el-Shabbaz

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 4. #4
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  elke zweet druppel
  en elke zuurstof die we ademen in het leven
  die niet in teken staat omwille van Allah,
  zal leiden tot spijt en verdriet
  op de dag des oordeels
  - Ibn Al-Qayyim
  :shock:


  amien laila!!!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 5. #5
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Wat heftig allemaal...

  BarkaAllahoe Feek voor het plaatsen.

 6. #6
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2009
  Locatie
  In the Netherlands
  Berichten
  820
  Reputatie Macht
  14
  Heeeeeeeeeeeel erg bedankt voor het plaatsen broeder, Moge Allah de jou en de andere moslims belonen inchallah. Ik ben hier heel wat wijzer van geworden elhamdolilah

 7. #7
  Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  80
  Reputatie Macht
  11
  Moge Allah subhana wa ta'ala ons behoeden tegen de slechte zonden.
  Moge Allah subhana wa ta'ala ons op het rechte pad leiden naar Djannah. Amien.
  Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allah is mij voldoende, geen god is er dan Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de Heer van de geweldige Troon."
  (Soerah At Taubah: 129)


  Allaah zegt in soerat Aali-’Imraan 103:
  “EN HOUD VAST, JULLIE ALLEMAAL, AAN HET KOORD VAN ALLAAH EN WEES NIET ONDERVERDEELD.”
  (Over onze Ummah)

 8. #8
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Ik heb dit nogmaals gelezen, krijg er echt rillingen van...

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. STRAF VOOR DE KEFAAR, BELONING VOOR DE MOSLIMS!!
  Door Sweet*Lady* in forum Verhalen
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-09-06, 16:04

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •