http://www.ikonrtv.nl/donderdagdocum...e.asp?oId=2342

met deze link kan je de documentaire bekijken via streaming

echt een mashAllah documentaire over de moslima's Inge Rabia Astrid

De metgezel 'Omar Ibnoel 'Aas was een zondige polytheïst die vijandig stond
tegenover Allah. Hij zei: "Toen Allah (geprezen en verheven is Hij) de islam in
mijn hart plaatste, kwam ik naar de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem)
om loyaliteit aan hem te uiten en gaf mij zijn hand. Ik ('Omar Ibnoel 'Aas) zei:
"Ik zal je niet als leider zien O boodschapper van Allah, totdat je mijn zonden
vergeeft die ik heb begaan." Hij ('Omar Ibnoel 'Aas) zei: "De boodschapper van
Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "O 'Omar, wist je niet dat de
islam de zonden (die voor de bekering, tot de islam, hebben plaats gevonden)
ongeldig maakt." (Overgeleverd door Ahmed, nr. van de overlevering is 17159).


zuster Astrid moest huilen toen ze de anasheed nummer van ahmed bukhatir
http://saaid.net/flash/last-breath.swf hoorde en ze werd emotioneel bij de tekst
die gaat over dat als ze in de graf ligt dat ze dan de voetstappen hoort van
mensen die weg gaan van het graf

hadîth in Sahîh al-Bukhârî en Sahîh Muslim, overgeleverd door Anas,
dat de profeet (vrede zij met hem) zei,: "de persoon wordt gelegd in zijn graf
en al zijn metgezellen (familie en vrienden) zullen weg gaan en hem alleen
laten, en de persoon zal de voetstappen horen."

http://www.load-islam.com/swf/video/...-LastBreath.rm
deze link is emotioneler van een voetballer die dood neervalt op het veldzuster Inge vertelde in de documentaire dat ze de salaat istigharah had verricht
omdat ze een keuze moest maken of hier blijven of naar Egypte

Wanneer men met een probleem zit of voor een bepaalde keuze staat kan men de
zogenaamde salaat Istigharah verrichten. Hierin vraag je Allah om hulp bij jouw
probleem/keuze. Lees hieronder hoe dit gebed verricht kan worden.

Djabier ibn abdellah Assalamie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De boodschapper van Allah saw leerde zijn metgezellen Al iskhraha in alle
zaken, zoals hij de soera's van de Qor'aan aan hun leerde. Hij saw zei:

"Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee rak'as te bidden buiten de
verplichte gebeden. En te zeggen:"

"Allahumma innie astakhieroeka bi 'ilmieka wa astaqdieroeka biqoedratieka wa
as-aloeka mien fadhlieka, fa-innaka taqdiroe walaa aqdir, wa ta'lamoe wa laa
a'lam wa anta 'aallaam l-ghoeyoeb, allahoemma in koenta ta'lamu enna hadaa
l-amra (en je noemt je vraag waarmee je zit, bijvoorbeeld : een huwelijk met
*..) khairoen li fie dienie wa ma'aashi wa aaqibatie amrie. Faqdoerhoe li wa
yassierhoe lie thoemma baariek liee fiehie wa in koenta ta'lamuu anna haada
l-amra sharroen lie fie dieniee wa ma'aashie wa 'aaqibati amri fasrifhoe 'anni
wasrifni 'anhoe waqdoer liya l-khayra 'haythoe kaana thoemma ardinie bihi"
{overgeleverd door Boekharie: 6841.}

Vertaling:

"O Allah ! Ik zoek leiding van Uw kennis en kracht van Uw macht , en ik vraag om
Uw veelomvattende zegeningen, U beschikt en ik niet , U weet en ik niet, En U
bezit kennis van het onwaarneembare (Al ghoyoob). O Allah ! Als U weet dat deze
aangelegenheid (hier geeft u aan, wat u Allah wilt vragen) gunstig is voor mijn
religie en mijn (levens)onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg : Als
het beter is voor mijn huidige en latere noodzaak) laat U het dan voor mij
bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij
hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn
religie en mijn (levens)onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg : Als het slecht
is voor mijn huidige en latere noodzaak), Houdt het dan ver weg van mij en laat
mij hiervan verwijderd zijn. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat
mij hier tevredenheid in vinden."

mashallah zuster Inge ging gewoon in de duinen of park bidden

En: "Onderhoudt het gebed en vreest Hem, tot Wie gij zult worden verzameld."
(6:72)

Wend daarom uw aangezicht naar de Heilige Moskee (Qiblah in Mekka) en waar gij
ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen. (2:144)


mashallah zuster Rabia houd gewoon lezingen in haar huis
er is een lange hadith van bukhari die gaat over dat engelen zoeken naar zulke
bijeenkomsten en dat ze dan er ook bij gaan zitten en dat dan de rust en rahma
neerdaaltMoge Allah ons allen houden op het pad van de siraat el mustakiem
Moge Allah ons allen het paradijs laten betreden
amien amien ya rabi al halamien