Een weerlegging van de Naturalisten

...Wie was het die al datgene bestuurde, perfectioneerde, regisseerde en regelde op de beste wijze?

Wellicht dat iemand, als hij tot degenen behoort die bedorven zijn, zegt: aa‚¬Å“Het is het werk van de natuur; er zijn wonderbaarlijke dingen in de natuur.aa‚¬? Tegen zoaa‚¬a„¢n debater zeggen we: als Allah jouw hart had geleid, had jij zelf zoaa‚¬a„¢n bewering weerlegd door te antwoorden: aa‚¬Å“Vertel me over deze natuur, is het zichzelf onderhoudend, kennis hebbende, en heeft het de kunde om die wonderen te ontwerpen? Of is dit niet zo? Is het niet eerder slechts een abstracte hoedanigheid en een weergave van waarneembare dingen om ons heen?aa‚¬? Als het antwoord bij je opkomt: Het is een onafhankelijke entiteit met volle kennis, vermogen, willekeur en oppermacht. aa‚¬Å“ Zeg: Wat jij beschrijft is de Schepper, de Ontwerper en Vormer, dus waarom noem je Hem natuur? Vergeet wat de naturalisten jou in de geest brengen en keer terug naar wat Allah het mensdom heeft geleerd Hem te noemen in de woorden van Zijn boodschappers. Wanneer je dit doet, zul je tot het gelukkige en wijze volk behoren. Waarom toeschrijven aan de natuur wat behoort tot Allah?

Wanneer, aan de andere kant de tegenstander zegt: aa‚¬Å“Natuur is een abstracte hoedanigheid, een vertoning van een instrument en al datgene wat wij waarnemen van zijn prestaties zijn geproduceerd zonder dat de natuur kennis, wil, talent of zelfs het loutere besef van al datgene wat het voortbrengt bezit. Al datgene wat wij zien is bewijs van de prestaties van de natuur (zelf).aa‚¬? Dan zou het antwoord moeten zijn dat geen enkel evenwichtig persoon dit redeneren accepteert. Geloof je werkelijk dat de verbazingwekkende acties en fijnbesnaarde vindingen die wij zien op deze aarde, die door geen enkel brein worden bevat of volledig worden begrepen, gemaakt zijn door een instrument dat zelf geen denkvermogen, talent, bovenmacht of gewaarwording kent? Zou iemand behalve een dwaas of dier dit beredeneren geloven? Wellicht kan je nog toevoegen: aa‚¬Å“Als datgene wat jij beweert waar is, dan zou het helder zijn dat zoaa‚¬a„¢n abstracte hoedanigheid zichzelf niet geschapen of in het leven geroepen kan hebben, dus wie is haar Heer, Maker en Voortbrenger?

Deze logica is het meest misleidende bewijsstuk bij het geloven in de Voorbrenger en Maker van de natuur, in de oneindigheid van Zijn vermogen, Almacht en wijsheid. Voorzeker, deze groep heeft niets gewonnen door het ontkennen van de Heer en zijn toekenningen en acties. Zij vernietigen slechts het intellect en de aangeboren intuïtie (fitrah). De natuur zelf zou deze logica tegenspreken: in feite spreekt het de geest, de aangeboren intuïtie, het wezen en zelfs de mensheid tegen. En het heeft de meest onwetende en bedrieglijke zienswijze veroorzaakt, die maar veroorzaakt kan worden. Als iemand zich gewonnen geeft aan wat het brein hem dicteert en toegeeft dat het niet mogelijk is om bovenaardse effecten te hebben zonder de tussenkomst van een Bovenaardse Macht, bekwaamheid en Alwetende entiteit; dat het niet mogelijk is om perfect gereguleerde effecten zonder dat er een maker aanwezig is die macht heeft, autonoom is, die de touwtjes in handen heeft, bewust van wat hij doet, niet gefrustreerd of overweldigd door wat hij doet aa‚¬“ als iemand zoveel toegeeft, dan is het antwoord aan zoaa‚¬a„¢n persoon: wat is er met jou? Wanneer je de noodzakelijkheid accepteert van een grote Schepper naast wie er geen andere god bestaat, en geen andere heer, stop met Hem natuur te noemen of aa‚¬Ëœzelf actieve geestaa‚¬a„¢ of andere soortgelijke benamingen. Zeg in plaats daarvan: Wat ik beschrijf is Allah, de Schepper, de Oorsprong, de Vormer, Heer der werelden, Steun van de hemelen en de aarde, Heer van het oosten en het westen, Hij die alles excellent heeft gemaakt wat Hij heeft geschapen, en heeft vervolmaakt wat Hij heeft vervaardigd. Ontken zijn Namen en Eigenschappen en zijn Wezen (bestaan) niet, en schrijf Zijn maaksel en schepsel niet aan een ander toe. Je moet Zijn bestaan toegeven, en Zijn auteurschap, creatie, heerschappij en bestuur aan Hem toekennen. Er is geen andere weg, geprezen is Allah, Heer der Werelden.

De betekenis van de Natuur
Bij het opnieuw bekijken van het word aa‚¬Ëœnatuuraa‚¬a„¢ in deze context, zal je direct worden geleidt naar de Schepper, de Oorsprong, zoals het gewone brein dit woord begrijpt. Dit is omdat het woord aa‚¬Ëœnatuuraa‚¬a„¢ (Arabisch: tabeeaa‚¬a„¢ah) betekent dat iets gemaakt is door iemand, op basis van een aanwezig plan en er is geen enkele andere betekenis. Het woord aa‚¬Ëœnatuuraa‚¬a„¢ zit in dezelfde klasse van woorden als aa‚¬Ëœinstinctaa‚¬a„¢, aa‚¬Ëœaardaa‚¬a„¢, temperament (aard, gestel), aa‚¬Ëœde aard van het dier en de mensaa‚¬a„¢ en zo voort. Een dier is gemaakt om te reageren op stimulus (fysische of chemische prikkel waar een reactie op volgt); een reactie die in het dier zit ingeworteld. Het is overduidelijk dat een aa‚¬Ëœnatuuraa‚¬a„¢ zonder een aa‚¬Ëœmaker van natuuraa‚¬a„¢ onmogelijk is: het naakte woord (het woord op zich) wijst naar de Maker, de Almachtige, precies zoals de betekenis aangeeft. Moslims geloven dat de natuur een van de scheppingen van Allah is, dat het onder controle is, het gedwee (volgzaam) is en dat het een deel is van Zijn wet is, functionerend binnenin zijn scheppingen; dat Hij het bestuurd zoals Hij dat wilt, en wanneer hij dat wilt, zodat Hij elk aspect kan ontzeggen van zijn kracht wanneer Hij wil, en terugdraaien van elk van zijn effecten wanneer Hij wil, zodat Zijn dienaren kunnen zien dat Hij alleen de Schepper, Oorsprong, Vormer is, en dat Hij schept wat Hij wil, op manier zoals Hij dat wilt. Dit is de betekenis van het volgende vers van de Quraa‚¬a„¢aan:

"Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: aa‚¬Å“Weesaa‚¬? en het is." (36:82)

Natuur dat het uiterste is wat dat kortzichtige groepje kan vatten, is niet meer dan een schepping van de Heer, gelijk in elk van Zijn scheppingen. Gezien dit; hoe kan een mens, met het kleinste beetje van humaniteit en gedachte, blind zijn, dat het gemaakt is om te functioneren zoals het functioneert, en hoe zou het moeten bijdragen in zijn maak en schepping! Keer op keer houdt Allah zijn (de natuur) krachten stil, wijzigt en keert het om zodat het het tegenovergestelde doet wat het oorspronkelijk deed, alles om te Zijn dienaren te illustreren dat het zijn creatie en schepping is, en het gecontroleerd wordt door Hem. Dit alles kan worden ondersteund door het volgende vers van de Quraa‚¬a„¢aan:

"Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegd zij Allah, de Heer der Werelden. " (7:54)


Auteur: Imam ibn-ul Qayyim al Jawziyyah

Uit: Men & The Universe - Reflections of Ibn Al-Qayyem