Salamoe 3laikom wara7matoelahi wabarakatoe,

Er is overgeleverd via Alie, Aboe Saied AlChoedrie en andere, waarin de Profeet Salallahoe 3laihi WaSellem het volgende over de Chawaaridj tegen zijn Metgezellen zei:

aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ Jullie zullen jullie gebeden minderwaardig achten wanneer jullie deze met hun gebeden vergelijken en ook hun vasten met jullie vasten en de hoeveelheid die zij van de Quraan lezen tegenover jullie hoeveelheid van het lezen van de Quraan. Zij lezen de Quraan maar het reikt niet verder dan hun strot. Zij worden uit de islam gelanceerd, net zoals een pijl uit een boog gelanceerd wordt. Waar jullie hen ook vinden, bestrijd hen dan. Want dit brengt goede punten met zich mee bij Allah op de Dag van de Opstanding. Als ik in leven zou zijn wanneer ik hen tegenkom, dan zou ik hen bevechten zoals Aad vernietigd werd.aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢
Authentiek verklaard door Sheick Naasir in Sa7ie7 Abie Daawoed 4/243, en anderen.

Moge Allah ons standvastig laten zijn en ons laten behoren tot de Groep die zal welslagen..Allahoema Amien..

Hayaakoem Allah