Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: De bijdrage van Moslims aan de Wetenschap.

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  30
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  De bijdrage van Moslims aan de Wetenschap.

  De bijdrage van Moslims aan de Wetenschap.
  Bron: www.al-islaam.com

  Veel Christenen hebben het Christendom verlaten en de rede was duidelijk: Zijn tegenstrijdige wetenschap! Hoe zit het bij Moslims? Hier vind je een kort en informatief stuk over Moslims & Wetenschap in het verleden.

  Astronomie:

  Moslims hebben altijd een speciaal interesse in astronomie gehad. De maan en de zon zijn van vitaal belang in het dagelijks leven van elke Moslim. Aan de hand van de maan bepalen Moslims het begin en eind van de maanden in hun maankalender. Aan de hand van de zon berekenen de Moslims de tijden voor het gebed en vasten. Het is tevens astronomie waarmee Moslims de precieze richting van de Qiblah bepalen, om richting de Ka'bah in Mekka te staan tijdens het gebed. De meest precieze zonnekalender, superieur aan de Julian, is de Jilali, ontwikkeld onder de supervisie van Umar Khayyam. De Qoraa‚¬a„¢aan bevat vele referenties naar astronomie.

  aa‚¬Å“En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) - kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpenaa‚¬?. [Qoraa‚¬a„¢aan 30:22]

  Deze verwijzingen, en het gebod om te leren, inspireerden de vroege Moslimwetenschappers om de hemelen te bestuderen. Zij integreerden de eerdere werken van de Indiërs, Perzen en Grieken in een nieuwe synthese. Ptolemyaa‚¬a„¢s Almagest (de titel zoals wij hem kennen is in het Arabisch) was vertaald, bestudeerd en bekritiseerd. Vele nieuwe sterren waren ontdekt, zoals we terug kunnen zien aan hun Arabische namen aa‚¬“ Algol, Deneb, Betelgeuse, Rigel, Aldebaran. Astronomische tabellen werden samengesteld, waaronder de Toledan tabellen, welke werden gebruikt door Copernicus, Tycho Brahe en Kepler. Er werden ook almanakken aa‚¬“ weer een Arabische term aa‚¬“ samengesteld. Andere Arabische termen zijn; zenith, nadir, albedo, azimuth.

  Moslim astronomen waren de eerste in het oprichten van observatoria, zoals die in Mugharah door Hulagu is gebouwd, de zoon van Genghis Khan, in Perzië, en zij vonden instrumenten zoals de hoogtemeter en de gradenboog uit, welke leidde tot vooruitgang niet alleen in de astronomie, maar ook in oceanische navigatie, bijdragend aan het Europese tijdperk van verkenning.

  Geografie:

  Moslimwetenschappers hebben veel aandacht aan geografie geschonken. In feite, de grote interesse voor geografie van de Moslims kwam voort uit hun religie. De Qoraa‚¬a„¢aan moedigt mensen aan om door de wereld te reizen, om de tekenen en patronen van God te bekijken. Islaam eist van iedere moslim om in ieder geval genoeg kennis over geografie te hebben om de richting van de Qiblah (de positie van Kaaa‚¬a„¢bah in Mekka) te kunnen bepalen voor het gebed dat 5 maal per dag verricht moet worden. Moslims waren ook gewend om lange reizen te ondernemen, om handel te kunnen drijven, zo ook om de Hajj uit te voeren en hun religie te verspreiden. Het wijdverspreide Islamitisch Imperium maakte het de wetenschappelijke ontdekkingsreizigers mogelijk om grote hoeveelheden aan geografische en klimatische informatie te verzamelen afkomstig vanaf de Atlantische oceaan tot en met de Stille oceaan.

  Tussen de meest beroemde namen op het vlak van geografie, zelfs in het Westen, bevinden zich Ibn Khaldun en Ibn Batuta, befaamd vanwege hun geschreven werken over hun omvangrijke ontdekkingsreizen. In 1166 produceerde Al-Idrisi, de algemeen bekende Moslim geleerde die aan het Siciliaanse hof diende, erg accurate landkaarten, inclusief een wereldkaart met alle continenten, bergen, rivieren en befaamde steden. Al-Muqdishi was de eerste die accurate kaarten in kleur produceerde. Het was bovendien met de hulp van Moslim navigators en hun uitvindingen dat Magellan in staat was om Kaap de Goede Hoop wel doorkruisd.., en Da Gama en Columbus hadden Moslim navigators aan boord van hun schepen.

  Mensdom:

  Het zoeken naar kennis is een verplichting voor iedere moslim, man of vrouw, binnen de Islaam. De voornaamste bronnen van de Islaam, de Qoraa‚¬a„¢aan en Soennah (overleveringen van de Profeet Mohammed salla Aallahu alaihi wa salaam), moedigen Moslims aan om kennis op te doen en geleerden te worden, aangezien dit de beste manier is om Allah (God) te kennen, om Zijn wonderbaarlijke creaties te waarderen en er dankbaar voor te zijn. Moslims waren waarom gretig in het zoeken naar kennis, zowel religieus als wetenschappelijk, en binnen een paar jaar van het gezantschap van Mohammed, salla Aallahu alaihi wa salaam, ontstond en bloeide er een grote beschaving. Het resultaat is te zien aan de verspreiding van Islamitische Universiteiten; Al-Zaytunah in Tunis en Al-Azhar in Cairo bestaan al meer dan 1000 jaar en zijn de oudste, nog bestaande universiteiten op aarde. Inderdaad zij waren een voorbeeld voor de eerste Europese universiteiten, zoals Bologna, Heidelberg en de Sorbonne. Zelfs de bekende academische pet en gewaad vonden hun oorsprong in de Al-Azhar Universiteit.

  Moslims boekte grote vooruitgang op veel verschillende gebieden, zoals geografie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, geneeskunde, farmaceutica, bouwkundig, taalkundig en astronomie. Algebra en de Arabische numerieke werden in de wereld geïntroduceerd door Moslimwetenschappers. Hoogtemeter, gradenboog en andere navigatieapparatuur en kaarten zijn ontwikkeld door Moslimwetenschappers en hadden een belangrijke rol in de vooruitgang van de wereld, met name tijdens de Europese tijdperk van ontdekking.

  Moslimwetenschappers bestudeerden de eeuwenoude beschavingen van Griekenland en Rome tot China en India. Het werk van Aristoteles, Ptolemy, Euclid en anderen werden vertaald naar het Arabisch. Moslimgeleerden en aa‚¬“wetenschappers voegden later hun eigen creatieve ideeën, ontdekkingen en uitvindingen toe, uiteindelijk brachten ze deze nieuwe kennis over naar Europa en leiden direct tot de Renaissance. Vele wetenschappelijke en medische verhandelingen, zijn vertaald naar het Latijns, waren standaard teksten en handleidingen ten tijde van de 17e en 18e eeuw.

  Wiskunde:

  Het is interessant om aan te geven dat Islaam de mensheid sterk aanzet om het universum te bestuderen en te verkennen. Bijvoorbeeld, de heilige Qoraa‚¬a„¢aan zegt:

  aa‚¬Å“Wij (Allah) zullen jullie (mensheid) onze tekenen/patronen laten zien in de horizonnen/universum en in jullie zelf totdat je overtuigt bent, dat de openbaring de waarheid is.aa‚¬? [Qoraa‚¬a„¢aan, 14:53]

  Deze uitnodiging om te verkennen en te zoeken, maakte Moslims geïnteresseerd in astronomie, wiskunde, scheikunde en andere wetenschappen, en ze hadden een erg helder en standvastig begrip van de overeenkomstige geometrie, wiskunde en astronomie.

  De Moslims verzonnen het symbool voor het nulpunt (Het woord "cipher" (cijfer) stamt af van het Arabische sifr), en zij hebben de getallen in het decimaal systeem geordend aa‚¬“ zoals ze in het engels zeggen: base "10". Bovendien verzonnen ze ook het symbool om een onbekende grootheid uit te drukken, bijvoorbeeld met behulp van variabelen zoals x.

  De eerste grote Moslim wiskundige, Al-Khawarizmi, verzon het thema algebra (al-Jabr), welke verder ontwikkel werd door anderen, met name door Umar Khayyam. Al-Khawarizmiaa‚¬a„¢s werk, vertaald in het Latijns, bracht het Arabisch numeriekstelsel samen met wiskunde naar Europa, via Spanje. Het woord "algoritme" is afkomstig van zijn naam.

  Moslim wiskundigen blonken tevens uit in geometrie, zoals gezien kan worden in hun grafische kunsten, en het was de grote Al-Biruni (wie tevens uitblonk op gebieden als natuurgeschiedenis, zelfs geologie en mineralogie) die de trigonometrie vestigde als een aparte tak binnen wiskunde. Andere Moslim wiskundigen maakte significante vooruitgang in de numerieke theorie.

  Geneeskunde:

  In Islaam, is het menselijk lichaam een bron van waardering, aangezien het geschapen is door de Almachtige Allah (God). Hoe het functioneert, hoe het schoon en veilig te houden, hoe ziektes te verkomen door ze aan te vallen of te genezen, waren allemaal belangrijke kwesties voor Moslims.

  De Profeet Mohammed, salla Aallahu alaihi wa salaam, zelf drong er bij de mensen op aan om "medicijnen in te nemen tegen hun ziektes", aangezien mensen in die tijd dit met veel tegenzin deden. Hij zei ook: "God creëerde geen ziekte, zonder er een geneesmiddel voor in te stellen, behalve voor ouderdom. Wanneer het tegengif is ingebracht, zal de patiënt beter worden als God het wil."

  Dit was een sterke motivatie om Moslim scheikundigen aan te moedigen, om te onderzoeken, ontwikkelen en empirische wetten toe te passen. Veel aandacht werd er aan medicijnen en aan volksgezondheidszorg gegeven. Het eerste ziekenhuis werd in Baghdad gebouwd, in het jaar 706. De Moslims gebruikte ook kameelkaravanen als mobiele ziekenhuizen, die van plaats naar plaats trokken.

  Aangezien de religie het niet verbood, gebruikte Moslim wetenschappers de lijken van mensen om anatomie en fysiologie te bestuderen en om hun studenten te laten zien hoe het lichaam functioneert. Deze empirische studie maakte het mogelijk dat chirurgie zich erg snel ontwikkelde.

  Al-Razi, in het Westen bekend als Rhazes, de beroemde geneeskundige en wetenschapper, (stierf in 932 na Alhidjra) was een van de grootste geneeskundige in de wereld ten tijde van de Middeleeuwen. Hij legde het accent op empirische observaties en klinische geneeskunde, en was ongeëvenaard in het stellen van diagnoses. Hij schreef tevens een verhandeling over hygiëne in ziekenhuizen. Khalaf Abul-Qasim Al-Zahrawi was een zeer bekende chirurg in de elfde eeuw, bekend in Europa voor zijn werk Concessio (Kitab al-Tasrif).

  Ibn Sina (stierf in 1037 na Alhidjra), beter bekend in het Westen als Avicenna, was misschien de grootste geneeskundige tot de moderne era. Zijn bekende boek, Al-Qanun fi al-Tibb, bleef een standaard tekstboek zelfs in Europa, voor meer dan 700 jaar. Ibn Sinaaa‚¬a„¢s werk wordt nog steeds bestudeerd en als basis gebruikt in het Oosten.

  Andere significante bijdragen werden in de farmaceutica gemaakt, zoals het Kitab al-Shifa' (het Boek van Genezing) van Ibn Sina, en in volksgezondheid. Iedere belangrijke stad in de Islamitische wereld had een aantal uitstekende ziekenhuizen, sommige gaven opleidingen voor ziekenhuizen, en vele waren gespecialiseerd in bepaalde ziektes, mentale en emotionele daarbij inbegrepen. De Ottomanen waren in het bijzonder bekend voor de ziekenhuizen die zij bouwden en voor het hoge niveau van hygiëne die in ze ervaren werd.

  Definitie:

  Het woord Islaam heeft een tweedelige betekenis: vrede en onderwerping aan God. Deze onderwerping vereist een volledig bewustzijn en bereidwillige inspanning voor de onderwerping aan de Enige Almachtige God. Ieder moet zich bewust en gewetensvol overgeven aan het uitoefenen van de godsdienst van Allah. Dit betekent dat we moeten doen wat Allah ons heeft opgelegd (in de Qoraa‚¬a„¢aan) en wat Zijn geliefde Profeet Mohammed, salla Aallahu alaihi wa salaam, ons heeft aangemoedigd te doen in zijn Soennah (zijn levenswijze en uitspraken, die de Qoraa‚¬a„¢aan verpersoonlijken).

  Wanneer we onszelf nederig maken, ons verlossen van onze egoïsme en ons totaal onderwerpen aan Allah en aan Hem alleen, in geloof en in daden, zullen we zeker vrede in onze harten voelen. Het vastleggen van vrede in onze harten zal ook resulteren in vrede in ons gedrag.

  Islaam is zorgvuldig in het herinneren dat het geen religie is die alleen met de tong gevolgd dient te worden; het is eerder een alles omvattende manier van leven, die constant gepraktiseerd dient te worden, wil het Islaam zijn. De Moslim moet de vijf pilaren (ook wel zuilen) van de religie in praktijk brengen: de getuigenis van geloof in de eenheid van Allah en de profeetschap van Mohammed, gebed, vasten in de maand van Ramadan, armenbelasting, en de pelgrimtocht naar Mekka; en geloven in de zes statuten van Geloof: geloven in God, de Heilige Boeken, de Profeten, de Engelen, de Dag des Oordeels en in de bepaling van het Lot door God, of het nu goed of slecht is.

  Er zijn andere sommeringen en geboden die praktisch elk aspect van het persoonlijk, familie en sociaal leven dekken. Deze omvatten zaken als eetgewoonten, kleding, persoonlijke hygiëne, sociale relaties, etiketten van zaken doen, verantwoordelijkheden tegenover de ouders, echtgenoten en kinderen, huwelijk, scheiding en erfenis, sociale en criminele wetgeving, vechten in verdediging van Islaam, relaties met niet-moslims, en nog veel meer.

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Oost-vlaanderen
  Berichten
  188
  Reputatie Macht
  15
  waarom denk je dat het christendom zoveel tegenstrijdiger is tov wetenschap? Ik heb de Koran nog niet gelezen, maar men heeft mij toch altijd verteld dat bepaalde overleveringen dezelfde grondslag hebben.
  Ik denk dat die tegenstrijdigheid eerder juist opzettelijk gezocht is gedurende de laatste eeuwen om juist af te rekenen met geloof in het algemeen, en niet alleen tov het christendom. Westerlingen sussen het geweten dat voor elk gegeven wel een wetenschappelijk antwoord bestaat. In die zin is het ook ergens een frustratie omdat het christendom (en ook eig wel ergens in zijn fundament) centraal stond voor schuld en vergeving, en in die zin altijd (en niet altijd onterecht) geinterpreteerd werd als een hinderpaal voor het zorgeloze genotswereldje. (wat dan nu weer leidt tot excessen). Maar ik denk dat de islam die zaken ook hoog in het schild voert; immers wordt hier toch ook gevraagd om voor je daden verantwoording af te leggen bij Allah? Ik denk dat veel 'moderne' moslims ook meer neigen om te geloven in technologie en wetenschap die naar 'verlichting' zou leiden, omdat het alles zo begrijpbaar maakt, terwijl geloof alleen maar vragen stelt, soms zeer onbegrijplijk of onvatbaar overkomt, en bovendien steeds de vraag(dreiging) stelt of men wel op de juiste manier bezig is. Op gebied van wetenschap hebben de islamitische collegas van het westen inderdaad een onschatbare bijdrage geleverd.
  (alhoewel je hiervan weinig terugvind in de populaire literatuur). De persoonlijke overtuiging van deze individuele genieen zal hier wel zijn bijdrage aan geleverd hebben. Toch duid je hier terecht op een veel rijker verleden. Ik denk dat veel Islamitische rijken gedurende het laatste millenium veel van hun staatkundige en wetenschappelijke waarde hebben verloren. Zelf tot in de achtiende eeuw werden islamitische staten door hun europese tegenhangers nog als evenwaardig ingeschat, terwijl dat nu niet meer kan gezegd worden. Ik geloof te kunnen zeggen dat dit juist te wijten is aan secularisatie: volgens mij is het onterecht te beweren dat staat, wetenschap en religie door elkaar kunnen geklutst worden. 1- een staat is uiteraard genoodzaakt bepaalde waarden uit de godsdienst als algemeen geldend te verplichten, om de openbare orde te bewaren. 2- Geloof is geen verplichting, zelf vanuit verschillende, ik dacht zelf ook in de islam, wordt respect geacht voorde de overtuiging van anderen, het spreekt voor zich dat iedereen dus niet altijd dezelfde overtuiging heeft over bepaalde feiten.
  3- geloof is ideaal, staat aards: ik denk dat het als staatsleider onmogelijk is om volledig te voldoen aan een godsdienstige levenswijze. Om een vb te geven; volgens de christelijke filosofie is het wenselijker zijn ganse beschaving te laten verwoesten dan zelf misdaden te begaan, martelaarschap is immers het centrale punt van het ganse paasverhaal. Hoe kan een staatsleider zoiets ooit in praktijk brengen? het is onmogelijk om geestelijkheid te verbinden met wereldlijke macht, er moet immers cst gekozen worden tussen twee kwaden. 4- wetenschap kan leiden tot betere inzichten in de godsdienst, om geloof te sterken, etc, maar omgekeerd kan die lijn toch niet getrokken worden; godsdienst werkt immers op een totaal andere schaal! Objectiviteit en waarneming staat fundamenteel in de wetenschap terwijl godsdienst hoe het ook is, gedachtengoed blijft, en waar we het dus op een bepaald vlak ook totaal fout kunnen hebben, geen wederzijds proces dus.

  Ideale harmonie tussen staatkunde, geloof en wetenschap zou zijn als iedereen vanuit zijn individuele overtuiging handelt in zijn dagdagelijkse leven. Uiteraard heb je eenheid nodig binnen zo een geloofsgroep, van elkaar leren, internationale samenhang is zelf grensverleggend, maar toch uit den boze dat het instituut die die eenheid waarborgt zich inmengt in het beleid van een staat: het maakt hier immers de fout dat het zijn geestelijke onschuld verliest en zich vergrijpt aan aardse misdaden (denk maar aan de kruistochten, of welke oorlog dan ook om zogezegde godsdienstige reden). De westerse wereld heeft die scheiding geleidelijk ingevoerd en heeft het perverse effect gehad dat velen het geloof links liet liggen. Misschien duidt dit op het feit dat een groot deel van de gelovigen vroeger geconditioneerd of sociaal verplicht was deel te nemen aan de christelijke geloofsgemeenschap, op zich dus niet zo jammer omdat je volgens mij niet hoeft te geloven als je denkt die zaken niet nodig te hebben. Volgens mij heeft het ook wel wat te maken met het feit dat de kerk wat in de knoop zit met zichzelf en niet durft terug te grijpen naar de fundamenten van zijn filosofie en stil blijft staan bij details. Ik denk dat de islam grote kans maakt om dezelfde crisis door te maken als dezelfde materialistische levensstandaard zal worden berijkt in de islamitische landen. Misschien kan het christendom en de islam dan de handen in elkaar slaan om dan elk op zich het toonbeeld te zijn van een respectabele levensstijl en een houding die niet gebasseerd is op maximaal egoisme.
  alle menschen werden bruder

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Wetenschap in de islam
  Door forislam91 in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 19-03-09, 13:44
 2. Wetenschap leidt tot de islaam
  Door Oem_Nisa in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 21-02-07, 21:24
 3. Wetenschap
  Door lievinie in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 27-03-06, 20:15
 4. De Koran en de Moderne Wetenschap,
  Door mOslima_Samira in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 8
  Laatste Bericht: 03-02-06, 12:35
 5. Islam & Wetenschap
  Door hassan in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 14:17

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •