Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Imam Al-Buchaarie

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Imam Al-Buchaarie

  De geleerde aa‚¬?Imâm Al-Bucharieaa‚¬?.

  Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."
  (Soerah Ãa€šli-´Imrân 3 aya 31)

  "En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen." (Al-Hasjr: 59:7)

  De eerste bron waarop de Islamitische jurisprudentie gebaseerd is, is de Qoraa‚¬a„¢aan. En de tweede bron is de zogenaamde Soenna. Dit is een verzamelnaam voor de uitspraken, daden en goedkeuringen van de profeet Mohammed, Salla Allahu alaihi wa Salaam, die langs betrouwbare wegen aan ons zijn overgeleverd. Deze overleveringen bevatten ook verslagen van sommige gebeurtenissen in het leven van Mohammed, Salla Allahu alaihi wa Salaam, en zelfs zijn uiterlijke en innerlijke eigenschappen. De overleveringen zijn opgemaakt na de dood van de Profeet, Salla Allahu alaihi wa Salaam, door zeer toegewijde geleerden. Uiteindelijk is dit geheel gegoten in boekvorm. Van deze verzamelwerken is de Sahih-Sitta, na de Qoraa‚¬a„¢aan, het meest betrouwbaar. De verzamelaar hiervan is Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahiem ibn Al-mughirah ibn Bardizbah Al-Juhafi, bij ons beter bekend als Al-Bucharie.

  Imâm Al Bucharie

  Imâm Al-Bucharie is in het jaar 810 op 21 juli een vrijdag na de vrijdag shalât geboren. Hij is afkomstig uit Boechara, in het huidige Uzbekistan, wat vroeger deel uit maakte van de U.S.S.R. Zijn vader Ismail stierf toen Al-Bucharie een kleine jongen was. Daarna heeft zijn moeder hem onderhouden en grootgebracht. Als kind was Al-Bucharie lichamelijk erg zwak, maar bleek een zeer scherp geheugen te bezitten en tevens volop kwaliteiten om intellectuele prestaties te kunnen leveren. Al op 11 jarige leeftijd begon hij Hadith te studeren. Zijn overleden vader verzamelde al ahadith en had hem een fortuin aan overleveringen nagelaten. Al-Bucharie hoorde naar verluid zijn Sheikh een keer zeggen: aa‚¬?Was er maar iemand die een verkorte uitgave van de ware Soenna van de Profeet Mohammed, Salla Allahu alaihi wa Salaam, zou willen verzorgen.aa‚¬? Hierop besloot Al-Bucharie om deze omvangrijke taak op zich te nemen.

  In het jaar 826 volbracht Al-Bucharie op 16 jarige leeftijd, gezamenlijk met zijn moeder en zijn broer de bedevaart (hadjj). Hij bleef in Mekka om kennis op te doen.

  Al-Bucharie vertelde over zichzelf dat hij tweemaal in Achâm (het huidige Jordanië, Palestina, Libanon en Syrië), tweemaal in Egypte, tweemaal op het Arabische Schiereiland en vier maal in Basra te Irak is geweest. Hij heeft vier jaar op de Arabische Schiereiland gewoond.

  Wat de geleerden over Al-Bucharie zeggen,

  De geleerde Hachiem ibn Ismail:
  "De geleerde Al-Bucharie ging samen met ons in de leer bij de geleerden in Basra op erg jonge leeftijd. Iedereen maakte notities tijdens de les behalve hij. Na 16 dagen namen we hem dit kwalijk. Hij zei: "Het is nu genoeg, laat eens zien wat jullie opgeschreven hebben." We lieten hem zien wat we opgeschreven hadden. Hij noemde 15000 overleveringen op uit zijn hoofd. We schrokken hiervan en lieten vanaf dat moment onze notities door hem nakijken daar hij een zeer, zeer sterk geheugen had."

  De geleerde Abdullah ibn Abd-ar-Rahman Ad-Darimi:
  "Ik heb veel geleerden in de twee Moskeeën (Medina en Mekka), het Arabische Schiereiland, Achâm en Irak gezien, maar nog niemand die meer in zijn mars had dan Mohammed ibn Ismail", Al-Bucharie dus!

  De geleerde Aboe Mushab Ahmad ibn Abi Bakr:
  "Mohammmed ibn Ismail heeft naar onze mening meer kennis van islamitische jurisprudentie en weet meer van de overleveringen dan de geleerde Ahmad ibn Hanbal."

  De geleerde Ahmad ibn Hanbal:
  "Gurasan heeft nimmer een geleerde zoals Mohammed ibn Ismail (Al-Bucharie) voorgebracht."

  De geleerde Nu'aim ibn Hammad Al-Guza'i:
  "Al-Bucharie is de meest geleerde van deze natie."

  Al-Bucharie´s toewijding,

  Tijdens zijn leven stond Al-Bucharie bekend om zijn vroomheid, eerlijkheid en vrijgevigheid, en deelde hij zijn bezittingen met de armen en studenten. Er is van hem bekend dat hij voordat hij een overlevering in zijn boek schreef, zichzelf reinigde met woedoe en dan twee raka'at bad.

  Zijn boek Al-Djami' As-Sahih is geschreven in de Madjid (moskee) van Mekka. Bij iedere overlevering smeekte hij Allah, Subhana wa Ta'ala, om hulp en bad twee rakaaa‚¬a„¢at waarna hij er zeker van werd dat de overleveringen betrouwbaar waren; hierna pas schreef hij ze in zijn boek. En wanneer er een uitleg nodig was, gaf hij daarbij duidelijk aan dat het de zijne was. De belangrijkste hoofdstukken in de Sahih Al-Bucharie worden door teksten uit de Qoraa‚¬a„¢aan ingeleid.

  De zelfopoffering voor zijn werk ging zelfs zover dat hij onbevreesd was tegenover de kalief, wanneer het ging om de correcte weergave van de overleveringen.

  De werken van Bucharie:

  - Sahih Al-Bucharie, dit is het betrouwbaarste boek (kitâb) na de Edele Qoraa‚¬a„¢aan.
  - Al-Adab Al-moefrad
  - Tarieg Al-Kabier (De grote geschiedenis)
  - Tarieg As-Sa´ier (De kleine geschiedenis)
  - Galq Af´alo Al´ibâd (De schepping van de daden van de mens)
  - Kitâb Addo (aa‚¬Å“Zwakkeaa‚¬? overleveraars)

  Meesters van Al-Bucharie:

  Al-Bucharie is bij veel meesters in de leer geweest; de bekendste onder hen zijn:

  - Solaiman ibn Harb
  - Mohammed ibn Abdillah Al Ansarie
  - Kotaibah ibn Said
  - Nuaa‚¬Ëœaim ibn Hammad Al-Guzaaa‚¬a„¢i
  - Ali Al-Madini
  - Jahja ibn Ma´ien
  - Ahmad ibn Hanbal
  - Ishâq ibn Rahuiah
  - Aboe Bakr ibn Abi Schaibah

  De bekendste leerlingen van Al-Bucharie:

  - Muslim ibn Al-hadjâdj
  - Ibn Gozaima
  - An-Nasaaa‚¬a„¢i Aboe Abd ar-Rahman
  - Mohammed ibn Nasr
  - Aboe´Iesa At-Tirmidhi
  - Aboe Bakr Ar-Razi
  - Ibn Abi Ad-Dunia

  De laatste dagen van Al-Bucharie,

  Na voldoende kennis vergaard te hebben keerde Al-Bucharie terug naar zijn vaderland Buchara. De bewoners van Buchara waren erg blij met zijn terugkeer. Maar het duurde niet lang of hij kreeg een conflict met de burgemeester Khalid At-Huhali, omdat Al-Bucharie de burgemeester en zijn kinderen weigerde te bevoorrechten in het verstrekken van lessen uit zijn boek As-Sahih Al-Djami'. Hij zei tegen de gezant van de burgemeester: "Zeg maar tegen jouw meester dat ik de kennis niet zal vernederen en de kennis niet naar de deuren van de machthebbers zal dragen. Indien de burgemeester geïnteresseerd is, laat hem dan samen met zijn kinderen naar de moskee komen waar iedereen welkom is, of anders naar mijn huis. Ik maak geen onderscheid tussen mijn leerlingen, waar het mijn lezingen betreft. Wenst hij het niet op deze manier, laat hem dan de lezingen verbieden. Ik zal dan een excuus hebben op de Dag Des Oordeels, omtrent het niet verspreiden van mijn kennis aan mijn medemens." Al-Bucharie werd het land uitgezet en vestigde zich in Gartanka, een dorp in de omgeving van Samarkand.

  Op een nacht was Al-Bucharie aan het bidden en deed een Doeaa‚¬a„¢a (smeekbede) na zijn gebed, waarin hij zei: "O Allah deze aarde is zo benauwd, ik smeek U mijn ziel te nemen." De geleerde Abdel Wahied At-Tauaissie zei: "Ik heb de Profeet, Salla Allahu alaihi wa Salaam, in mijn dromen gezien samen met een groep metgezellen. Ik groette de profeet, Salla Allahu alaihi wa Salaam, waarna hij mij terug groette. Ik vroeg: "Waarom staan jullie hier?" Hij, Salla Allahu alaihi wa Salaam, zei: "Wij wachten op Mohammed ibn Ismail." Een paar dagen later kreeg ik te horen dat de grote geleerde Al-Bucharie overleden was. De dag van zijn overlijden bleek de dag te zijn waar waarop ik hem in mijn dromen zag."

  Al-Bucharie overleed in het jaar 870 op een zaterdagnacht. Dit was de nacht voor Eid Oel-Fitr (suikerfeest).

  Wa alaikoem salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh
  Oegtikoem fie dien Selima el Adel.

  Bron: http://groups.msn.com/IslamenMeer

 2. #2
  sayfoullah
  Risala gast
  masha allahhhh!!!!!!
  zoo moooiiiiii
  bedankt oegt fie dien

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16
  Asalaam oe alaikoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,

  Graag gedaan! Jij dzjazaka Allahoe ghairan voor je positieve reactie. Moge Allah, Subhana wa Ta'ala, je ook kennis schenken zoals deze masja Allah vrome voorganger, zodat je tot de godsvrezende geleerden zult behoren. Allahoemma amien. Zoals Allah, Subhana wa Ta'ala, in de Qoraan al Kariem zegt: Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind. [35:28]

  Asalaam oe alaikoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,
  Moge Allah, Subhana wa Ta'ala, j belonen met Janna al Firdaus,
  Fie Aamanillah

 4. #4
  sayfoullah
  Risala gast
  AMIEN!!!!

 5. #5
  Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Berichten
  64
  Reputatie Macht
  15
  en Muslim

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Imam Muslim,

  De geleerde aa‚¬?Imâm Muslimaa‚¬? "

  Voorzeker, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in het Boek: zij zijn degenen die Allah vervloekt..." (Qoraa‚¬a„¢aan 2:159)

  De Profeet, salla Allahu alaihi wa salaam, zei: "...Maar als ik jullie iets over Allah vertel, aanvaardt dat dan, want waarlijk ik zal nooit een leugen over Allah vertellen." (Muslim)

  De definitie van aa‚¬Å“hadithaa‚¬? (meervoud: aa‚¬Å“ahadith) heeft in taalkundig opzicht de betekenis van aa‚¬Å“nieuwsaa‚¬?, aa‚¬Å“verhaalaa‚¬? of aa‚¬Å“verbale communicatieaa‚¬?. In religieus opzicht wordt de aa‚¬Å“hadithaa‚¬? omschreven als de woorden, de daden, en de goedkeuringen van de profeet Mohammed, salla Allahu alaihi wa salaam. Met goedkeuringen wordt bedoeld dat de profeet, salla Allahu alaihi wa salaam, zijn metgezellen iets zag doen en hoe hij daarop reageerde. De ahadith bevatten ook verslagen van sommige gebeurtenissen in het leven van Mohammed, salla Allahu alaihi wa salaam, en zelfs zijn uiterlijke en innerlijke eigenschappen.

  De ahadith werden in het algemeen verzameld zonder dat men enige steun van de plaatselijke machthebber of andere regeerders ontving. Aan het spontane enthousiasme van onafhankelijke hadithverzamelaars danken we, na Allah, het merendeel van de Islamitische tradities. Eén van de bekendste ahadith verzamelaars is Abdul Hussain Muslim ibn al-Hadjâdj An-Nisaburi, beter bekend als imâm Muslim.

  Imâm Muslim

  Muslim is in het jaar 819, het jaar waarin de grote geleerde As-Shafiaa‚¬a„¢ÃƒÂ¯ stierf, in een rijke familie geboren in de provincie Gurasan (Iran). Verder is er weinig bekend over de jeugd van imâm Muslim. Wat de geschiedenis ons wel verteld is dat hij een rijke en vrijgevige zakenman was. De geleerde Ad-Dahabi heeft gezegd: aa‚¬Å“In het jaar 833 (op 14 jarige leeftijd) begon Muslim overleveringen te verzamelen. Een van zijn eerste meesters heette Jahja Ibn Jahja At-Tamimi. In het jaar 835. heeft Muslim op jonge leeftijd (16 jaar) de Hadjj (bedevaart) verricht, en tijdens de Hadjj heeft hij overleveringen van de geleerde Al-Kahnabi overgenomen. Nadat hij de Hadjj (bedevaart) had voltooid keerde hij terug naar zijn vaderland. Voor zijn dertigste maakte hij grote reizen om ahadith te verzamelen en vestigde zich uiteindelijk in Nisabur (Iran) waar hij zich tot aan zijn dood in 875 bezighield met het uitdragen van kennis van de ahadith.

  De Meesters van Muslim

  Imâm Muslim ging bij veel geleerden in de leer, en de bekendste van hen zijn:

  - Jahja ibn Jahja At-Tamimi en Ishâq ibn Rahuiah te Gurasan (Iran)
  - Mohammad ibn Mahraan en Abu Gassan (Irak)
  - Said ibn Mansour (Arabische Schiereiland)
  - Mohammad ibn Ismail, beter bekend als Al-Bucharie te Nisabur (Iran)

  De band tussen Al-Bucharie en Muslim

  De geleerde Al-Gatieb heeft gezegd: aa‚¬Å“Vervolgens heeft Muslim de sporen van Al-Bucharie opgevolgd op het gebied van het vergaren van kennis. Nadat de geleerde Al-Bucharie zich in Nisabur (Iran) had gevestigd, heeft de geleerde Muslim heel veel van hem geleerd, op het gebied van de overleveringen.aa‚¬?

  Imâm Muslim bleef bij hem in leer zelfs nadat er een conflict ontstond tussen Al-Bucharie en Mohammed ibn Jahja. Mohammad ibn Jahja verbood zijn leerlingen om in de leer bij Al-Bucharie te gaan. Imâm Muslim sloeg dit verbod in de wind, want hij kende de deskundigheid van zijn meester Al-Bucharie. Het was een eer voor Muslim om bij Al-Bucharie in de leer te gaan, en de eer was wederzijds voor Al-Bucharie.

  Zijn leerlingen

  De geleerde Muslim had vele leerlingen. De bekendste van hen zijn:

  - Aboe aa‚¬ËœIesa At-Tirmidhi (825-892)
  - Abd-ur-Rahman ibn Abi Hatim Ar-Razi
  - Aboe Bakr ibn Guzaimah

  Het overlijden van imâm Muslim

  Tijdens een lezing werd hem een overlevering verteld die hij niet kende. Na afloop van zijn lezing ging hij naar huis om die overlevering op te zoeken. Hij stak zijn olielamp aan en zei tegen zijn familie dat niemand zijn kamer mocht binnentreden. Zijn familie gaf hem hierop een mand vol dadels. Tijdens het zoeken van die overlevering at hij van de dadels. Zo ging hij door tot dat hij de bewuste overlevering had gevonden en al de dadels op had. Door het eten van de dadels, omdat hij teveel dadels had gegeten, werd hij ziek en zodoende overleed hij op 57 jarige leeftijd. Dit was in het jaar 875 te Nisabur (Iran)

  Wa alaikoem salaam wa Rahmatoelahi wa Barakatoeh
  Oegtikoem fie dien Selima el Adel

  Bron: http://groups.msn.com/IslamenMeer

 7. #7
  Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Berichten
  64
  Reputatie Macht
  15
  Djazaka'Allah

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Imam Bukhari
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 02-09-09, 08:55
 2. Imam Faisal
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 10
  Laatste Bericht: 06-11-07, 18:20
 3. Little Imam!
  Door Oem_Nisa in forum Islam video's
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 29-04-07, 09:43
 4. Child Imam
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 10-01-07, 22:09
 5. The Imam and The Donkey
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Verhalen
  Reacties: 8
  Laatste Bericht: 02-10-06, 10:26

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •