Degene die de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) voor hem (salla Allahu 'alayhi wa salaam) hoorde lopen in het Paradijs.

Bilaal (radya Allahu 'anhoe) was een slaaf in Mekka afkomstig van Abbassinië (Ethiopië), die overleefde dagelijks met een handje vol dadels en wat water. Zijn eigenaar was een onmenselijk figuur genaamd Oemayyah ibn Khallaf die hem liet overwerken en hem mishandelde. Bilaal (radya Allahu 'anhoe) hoorde voor het eerst over de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en de islam, toen hij een keer naar een discussie van zijn meester en een aantal gasten zat te luisteren. Hij hoorde ook Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) praten over de islam en de gelijkheid van rassen. Uiteindelijk was hij met Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) naar de Profeet salla Allahu 'alayhi wa salaam) gegaan en bekeerde zich tot het ware geloof. Bilaal (radya Allahu 'anhoe) was hiermee de zevende persoon die de islam betrad.

Het bekeren van Bilaal (radya Allahu 'anhoe) had zware consequenties voor hem. Hij was nog immers een slaaf van de genadeloze Oemayyah, die bij het horen van de nieuws woedend werd en van plan was om Bilaal (radya Allahu 'anhoe) hard te straffen voor het bekeren naar de Islam. Hij bond Bilaal r.a. dan vaak ook vast rond de middag in de hitte en drukte van Mekka met zijn gezicht in het gloeiende zand van de Sahara. Dat niet alleen; hij legde een enorme rots boven de borst van Bilaal en zei tegen hem dat hij het geloof van Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) moest verlaten en de goden van Qoeraysh moest aanbidden. Bilaal (radya Allahu 'anhoe) weigerde en zei constant: "Ahadun ahad fardun samad." Wat betekende "Een is Hij, ongekend in Zijn eenheid".

Zo ging het martelen door, niet alleen Bilaal (radya Allahu 'anhoe) maar alle slaven en armen die moslims werden kregen het zwaar te verduren. Op een dag liep Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) langs en zag dat Bilaal (radya Allahu 'anhoe) gemarteld werd door Oemayyah. Hij vroeg Oemayyah om te stoppen en Oemayyah zei tegen Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) dat hij de oorzaak van het martelen van Bilaal (radya Allahu 'anhoe) is, omdat Bilaal (radya Allahu 'anhoe) door hem de islam was gaan aanhangen. Aboe bakr (radya Allahu 'anhoe) zei toen tegen Oemayyah dat hij een prijs moet noemen voor Bilaal (radya Allahu 'anhoe). Uiteindelijk kwamen ze tot een akkoord en werd Bilaal (radya Allahu 'anhoe) verkocht aan Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe). Daarna gingen Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) en Bilaal (radya Allahu 'anhoe) naar de Profeet salla Allahu 'alayhi wa salaam) en verklaarde Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) dat hij Bilaal (radya Allahu 'anhoe) ging vrijlaten.

Toen de moslims hun ware vrijheid in Medina kenden, zaten ze te denken aan een manier om de mensen tot het gebed te roepen. Abdoellah ibn Zaid (radya Allahu 'anhoe) kwam naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en vertelde hem over een droom die hij zag. Hij zei dat hij een man zag die in het groen gekleed was met een bel in zijn hand. Abdoellah (radya Allahu 'anhoe) bood aan om de bel te kopen van de man en de man vroeg waarvoor Abdoellah (radya Allahu 'anhoe) de bel nodig had. Abdoellah (radya Allahu 'anhoe) vertelde dat hij de bel nodig had om de mensen tot het gebed te roepen. Toen zei de man dat er een betere manier was voor het roepen tot het gebed en vertelde Abdoellah dat hij het volgende moest roepen:

Allahoe Akbar , Allahoe Akbar , Allahoe Akbar , Allahoe Akbar ,
Ashhadoe an la illaha illa Allah, Ashhadoe an la illaha illa Allah,
Ash-hadoe anna Mohammadan rasoel Allah,
Ash-hadoe anna Mohammadan rasoel Allah,
Hayya ala Assalah, Hayya ala Assalah,
Hayya ala Alfalaah, Hayya ala Alfalaah,
Allahoe Akbar, Allahoe Akbar,
La ilaah illa Allah.


De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vertelde Abdoellah r.a. dat zijn droom een ware visie was en vertelde hem dat hij het Bilaal r.a. moest leren, omdat Bilaal (radya Allahu 'anhoe) een mooie en ver reikende stem had. Bilaal (radya Allahu 'anhoe) werd hiermee de eerste gebedsomroeper (Moaddhin). Toen Omar ibn Elkhattab (radya Allahu 'anhoe) de adhan (oproep tot het gebed) hoorde rende hij naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en vertelde hem ook over hetzelfde gedroomd te hebben en de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei hem dat de openbaring hem voor was.

Bilaal (radya Allahu 'anhoe) had ook een voorbeeldig gedrag en was erg geduldig. Een keer was er een misverstand tussen hem en een ander metgezel ontstaan, waardoor de metgezel opgestoken werd door Satan en Bilaal (radya Allahu 'anhoe) had uitgescholden voor "Ibn al sawdaa" (zoon van een zwarte vrouw). Bilaal (radya Allahu 'anhoe) zei niks terug bleef rustig en ging naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en vertelde hem wat er gebeurde. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ging meteen naar de metgezel en zei tegen hem dat hij zich moest verontschuldigen tegen over Bilaal (radya Allahu 'anhoe). De metgezel betreurde zijn daad en ging onder de voeten van Bilaal r.a. liggen en zei tegen hem dat hij met zijn voeten op zijn gezicht mocht staan omdat hij hem zo had gekwetst. Toen zei Bilaal: "Hoe kan ik op een gezicht staan die voor Allah heeft gebeden? Sta op Moge Allah je vergeven, broeder."

Tijdens de slag bij Badr werden de zinnen van Bilaal (radya Allahu 'anhoe) op Oemayyah gezet. Toen Bilaal (radya Allahu 'anhoe) Oemayyah zag, schreeuwde hij: "De aartsvijand van Allah, Oemayyah ibn Khalaf, Moge ik niet leven als hij leeft!" Omdat Bilaal (radya Allahu 'anhoe) die woorden bleef herhalen had een ander metgezel Oemayyah al gedood met zijn zwaard. Bilaal r.a. was niet blij omdat er gewroken werd voor zijn persoon maar niet voor de Islam. Zoals bij alle metgezellen ging zijn liefde voor Allah en Zijn Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) voor alle belangen en Oemayyah was de vijand van de islam voor hij een vijand was van Bilaal (radya Allahu 'anhoe).

Bilaal (radya Allahu 'anhoe) was erg vroom en Godsvruchtig. Hij bad altijd twee Rakat nadat hij woedoe (rituele wassing) had gemaakt. Hij vaste vaak en bad ook vaak 's nachts. Zijn liefde voor de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) was onbeschrijfelijk. Hij was ook overal te vinden waar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) was en bediende hem op zijn wenken. Toen de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) overleed, werd Bilaal (radya Allahu 'anhoe) gevraagd om adhan te doen. Toen hij bij het roepen bij de naam van Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) kwam, kon hij niet verder gaan en begon te huilen. Zijn tranen stroomden en stroomden en hij had een brok in zijn keel. Waarna hij naar beneden kwam en iemand anders het overnam. Bij het volgende gebed, gebeurde precies hetzelfde. Hij begon met de adhan:

"Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar,
Ashhadoe an la illaha illa Allah, Ashhadoe an la illaha illa Allah,
Ash-hadoe anna Mohammadan.......",

waarna hij weer begon te huilen en weer iemand anders het overnam. Hierna gebeurde het nog een keer, waarna hij toen verklaarde niet meer de adhan te doen wegens zijn grote verdriet. Hij kon zelfs niet meer in Medina wonen, omdat elke plek hem deed denken aan de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam).

Toen Aboe Bakr (radya Allahu 'anhoe) Khalifa werd, ging Bilaal (radya Allahu 'anhoe) naar Assham, het gebied van al Quds voor de Djihad en bleef de rest van leven daar wonen. Hij heeft daarna maar twee keer ooit de adhan verricht. Een keer toen Omar ibn Elkhatab (radya Allahu 'anhoe) naar Al Quds kwam om de sleutels van de stad over te dragen aan de Christelijke Patriarch en de tweede keer toen hij het graf van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) in Medina bezocht. Daar verzochten alle mensen hem om de adhan te doen en toen hij dit met veel moeite en verdriet deed, huilden alle mensen van Medina die toen herinnerd werden aan het grote gemis van de nobele Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam)..

Bilaal (radya Allahu 'anhoe), de ooit als slaaf gekomen man uit Afrika, overleed als een van Allah's beste en oprechte dienaren. Hij stierf op drieënzestig jarige leeftijd en werd net zo oud als de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zelf.

Bron: http://sahabah.tripod.com/bilaal.htm