Hafiedatoe Ayyoeb

Aboe Bakr, Mohammed ibnoel Hoesayn Al-Adjoerrie zegt:aa‚¬Å“Toen aa‚¬ËœAbdoellah ibnoel-Faradj stierf, lichtte diens vrouw de mensen niet in dat hij gestorven was. En dit terwijl zij haar vroegen binnen te mogen komen om hem te bezoeken. En terwijl zij voor de deur aan het wachten waren begon zij haar man zelf te wassen, en wentelde zij hem in de stukken stof, die men de dode aandoet. Daarna ging zij naar de mensen toe en zei: aa‚¬Å“Mijn man is gestorven, en ik heb hem al gewassen en zijn kaftan al aan gedaan, breng hem zodoende naar de begraafplaats en verricht het gebed voor hem!aa‚¬? Waarop zij de dode namen, en zij de deur achter zich sloot.aa‚¬?

Zaken die wij hieruit kunnen begrijpen:

1- Het geduld van deze vrouw:
Inderdaad, wanneer wij zien dat deze vrouw in tegenstelling tot vele vrouwen vandaag niet begon te roepen, en aan haar haren begon te trekken, of haar klederen stuk begon te scheuren, beseffen wij dat deze vrouw zeer geduldig was. En zij rouwde op de manier die toegestaan is, want klederen stukscheuren, of haar uittrekken, en wild beginnen roepen is verboden:aa‚¬Å“De Profeet (sallallahoe'alayhi wasallam) heeft ons verboden van "anniyaha" over de dode te verrichten.aa‚¬?(Sahieh: Sahieh Aboe Dawoed)

"Anniyaha" zijn al de voorvernoemde zaken van klederen stuk scheuren, en dergelijke.

2- De fiqh (begrip van de kennis) van deze vrouw:
Hieruit kunnen wij begrijpen dat deze vrouw kennis bezat over de manier waarop men de dode wast, en hoe men deze persoon in de kaftan moet wikkelen, en dit duidt zonder twijfel op de kennis die zij bezat. Zodoende geven wij de raad aan elke vrouw, om te leren hoe zij de doden moeten wassen, en al wat hier mee te maken heeftaa‚¬Â¦en hiervoor kan men zich richten tot Ahkaamoel-djanaa-iz van Alaa‚¬a„¢allaamah Al-albanie (rahimahoe allah).

3- Dat het toegestaan is voor een vrouw om haar man te wassen en omgekeerd:
Wij kunnen hieruit begrijpen dat de echtgenoot zijn echtgenote mag wassen wanneer deze gestorven is, en dat de echtgenote haar echtgenoot mag wassen wanneer deze gestorven isaa‚¬Â¦en dit is iets wat gekend is in de boeken van fiqh.

4- Het is beter dat er meerdere mensen voor de dode bidden:
Deze vrouw had begrip van het geloof, en wist dat wanneer er meerdere mensen het gebed voor de dode verrichten, dat dit ten gunste van de dode komt, daarom zei zij: En verricht het gebed voor hem:aa‚¬Å“Wanneer een moslim sterft, en er veertig mannen die geen partners aan Allah toekennen zijn begrafenis bijwonen, dan zullen zij voor hem kunnen bemiddelen.aa‚¬?(Sahieh: Sahieh Soenan Aboe Dawoed)

5- De liefde van de vrouw voor haar man:
De liefde van deze vrouw uitte zich in meerdere zaken:
1- Dat zij hem zelf gewassen heeft, en dat zij degene was die als laatste afscheidt van hem wilde nemen, en zij is zover gegaan als zij zelf kon, en dit door hem te wassen, en in het dode gewaad te leggen.

2- Dat zij waarschijnlijk voor hem huilde nadat zij de deur voor hem dicht deed, en dat zij eerst aan haar man dacht door hem te wassen, en dan wanneer dit achter de rug was, dacht zij pas aan haar eigen gevoelens. En sloot zij de deur, nadat zij er zeker van was, dat zij zelf niets meer voor deze man kon doen.

6- Dat men tot het goede moet uitnodigen, in eender welke situatie men zich bevindt:
Inderdaad, zij heeft een les gegeven aan deze gehele gemeenschap, aan zij die in haar tijd leefden, en ons die dit nu lezen of schrijven, in zoaa‚¬a„¢n moeilijke situatie, heeft zij de vrouwen willen onderwijzen, van: beste zuster, wat er ook gebeuren mag, behoud je geduld, en ween wanneer je alleen ben, en vertoon je sterk, en laat zien dat je tevreden bent met de voorbestemming die Allah je gegeven heeft.

En Allah weet best.

Bron