Wie is umm 'Abdillaah?

Gesteld door al-'Allaamah Muqbil ibn Haadee al-Waadi'ee - rahimahoellaah - over zijn dochter - umm 'Abdillaah al-Waadi'iyyah;

"Ze is gevorderd (mustafeedah) en een krachtige onderzoekster. Ze heeft schrijfsels, waaronder: Naseehatee lin-Nisaa-e, al-Jaami'us-Saheeh fil-'Ilm wa Fadlihi en al-Jaami'us-Saheeh fish-Shamaa'ilil-Muhammadiyyah.

Voorzeker, veel van haar zusters hebben omwille van Allaah voordeel aan haar gehad. Zo heeft ze hen at-Tawheed, Sifatus-Salaatin-Nabee van al-Albaani, at-Tuhfatus-Sanniyyah en al-Baa'ithul-Hadeeth onderwezen. Voorzeker, zij hebben er profijt aan gehad en sommige van hen zijn gevorderde onderzoeksters van boeken van de Soennah geworden.

Moge Allaah ons en hen standvastigheid op de waarheid schenken. Voorwaar, Hij is tot alles in staat."


Genomen uit Tarjumah Abee 'Abdur-Rahmaan (pag. 52) van Imaam Muqbil Ibn Haadee.

http://ummabdillaah.blogspot.com/