Resultaten 1 tot 9 van de 9

Onderwerp: Tips bij het voorbereiden op de dood.

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  30
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Tips bij het voorbereiden op de dood.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Tips bij het voorbereiden op de dood.

  Asalaam oe 'alaykoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,

  Eerst en vooral hoop ik dat jullie in goede Imane en gezondheid verkeren, insja'Allah. Ieder van ons weet dat de dood ons ooit zal treffen, we kunnen er allemaal wel zeker van zijn dat de engel des Doods ooit onze ziel zal komen halen. Maar zouden wij ons hier niet beter op kunnen voorbereiden, want niemand weet wanneer zijn tijd zal komen. Allah (Subhana wa Ta'ala) zal ons geen week ervoor op de hoogte brengen van onze laatste dagen in het wereldse leven. Insja'Allah zullen wij met deze tips, naast de zovele andere tips, ons voorbereiden op de dag dat we onze laatste adem uit zullen blazen.

  Waarom is het zo belangrijk om er ons nu al van bewust te zijn? Waarom zouden wij nu al druk bezig zijn met het voorbereiden? Omdat het een lange reis is en wij zullen niet op de hoogte gebracht worden wanneer we moeten vertrekken, noch zullen we uitstel krijgen als onze tijd gekomen is. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt: "Maar Allah heeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen." (Surah Al-Munafiqun (63) aya 11.)

  Asalaam oe 'alaykoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,
  Moge Allah (Subhana wa Ta'ala) jullie belonen met janna al-Firdaus,
  Fie amanillah.

  1- Vandaag is alles wat u hebt.

  Het enige wat we hebben is 'vandaag', daarom moet het tot ons doordringen dat wij deze dag goed benutten moeten. Laten wij iedere dag opstaan met de intentie dat het ons allerlaatste dag is in deze wereld. Zullen we dan niet harder werken en meer goede daden voorbereiden? Zullen we ons dan niet voorbereiden, nog beter dan tevoren?

  Ibn 'Umar (radya Allahu 'anhu) zei vaak:
  "Als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtendwordt en als het weer ochtend wordt, verwacht dan niet dat het weer avond wordt."

  Spijtig genoeg denken wij dat wij nog zovele jaren hebben om onze tijd te besteden aan het verrichten van goede daden en daden van aanbidding. Maar wie kan je verzekeren van morgen? Hoeveel voorbeelden hebben wij van mensen die op jonge leeftijd gestorven zijn, of van mensen die nog zovele plannen hadden maar hun tijd was reeds gekomen?

  Daarom is het van essentieel belang dat wij iedere dag als onze laatste dag zullen we zien, zodat onze dagen gevuld zullen worden met goede daden en daden van aanbidding. We kennen het verhaal, overgeleverd in Muslim, waarin de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vroeg, "Wie onder jullie is aan het vasten vandaag?" Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) antwoordde: "Ik." En zo vroeg de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) nog verschillende gelijkaardige vragen, waarop Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) antwoordde dat hij de daad die dag verrichtte.

  Tip: Houd eventueel een schema en dagboek bij insja'Allah.
  Een tip, vooral naar mezelf gericht, is om je iedere dag aan een bepaalde schema te houden, zodat je verschillende goede daden hebt volbracht op het einde van de dag. Insja'Allah, als we dit ook werkelijk in praktijk kunnen brengen, kunnen we onszelf iedere dag beoordelen en onszelf zo corrigeren. 'Umar ibn al-Chattab (radya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Berecht (beoordeel) julliezelf voordat jullie berecht worden." (At-Tirmidhi.)

  2- Toon berouw nu het nog mogelijk is.

  Iedere zoon van Adam ('alayhi salaam) maakt fouten, en de beste onder hen zijn degenen die berouw tonen. Dus laten wij niet vergeten om iedere dag berouw te tonen en Allah (Subhana wa Ta'ala) om vergeving te vragen. De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vertelde in een h'adith: "O mensen, toon berouw aan Allah. Bij Allah, ik toon berouw, vaker dan zeventig keer per dag." (Bukhari.)

  Willen wij niet dat wij Hem om vergeving hebben gesmeekt voordat onze ziel weggenomen zal worden, willen wij niet tot de geslaagden behoren? Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt in de Qur'an: "Maar hij die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." (Surah al-Qasas (28) aya 67.)

  Dus laten wij nu berouw tonen, nu het nog niet te laat is, want in een h'adith heeft Rasul'Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ons verteld: "Allah (Subhana wa Ta'ala) aanvaardt het berouw van Zijn dienaar totdat het doodsgerochel begint." (At-Tirmidhi.)

  Tip: Reciteer de volgende doe'a vaak insja'Allah.
  Shaddaad Ibn 'Aws (radya Allahu 'anhu) heeft overgeleverd, dat de profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "De meest voortreffelijke manier om hulp (vergiffenis) van Allah te vragen, is door te zeggen:

  "Allahoemma Anta Rabbie laa ielaaha illa Anta, Khalaqtanie wa ana 'abdoeka, wa ana 'alaa 'ahdieka wa wa'dieka mastata'toe, a'oedhoe Bieka mien sharrie maa sana'toe, aboe-oe Laka Bienie'matieka 'alayya, wa aboe-oe bidhanbie, faghfierlie fa iennahoe laa yaghfieroe d-dhoenoeba iellaa Ant, faghfierlie fa iennahoe laa jaghfieroe d-dhoenoeba iella Ant."

  Wat vertaald in het Nederlands betekent: "O Allah, U bent mijn Heer, er is geen god dan U, U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar en ik heb een verbond met U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad wat ik bedrijf, ik wend mij in berouw tot U, vergeef mijn zonden, want er is zeker niemand ander die zonden vergeeft dan U."

  De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft toen toegevoegd: "Als iemand dit gedurende dag reciteert met een vast geloof erin en op diezelfde dag doodgaat voor de avond, hij zal een van de mensen van het Paradijs zijn; en als iemand dit s'avonds reciteert met een vast geloof erin en doodgaat voor de ochtend, hij zal een van de mensen van het Paradijs zijn." (Bukhari.)

  Wordt vervolgd insja'Allah.

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Salaam wa3alaikoum,

  Djzak allaho gayran voo rhet plaatsen van deze tips. Moge allah subhan wata'ala ons berouw accepteren insa allah. Moge Hij ons tot de bewoners van het paradijs maken. Moge onze laatse woorden ashadou an la ilaha ilallah wa'ashadou ana mohammed rasoul allah, zijn.

  Moge hij ons imaam versterken en ons standvastig maken voor ons geloof. Moge Hij ons leiden insa allah. Moge Hij ons leiden naar sirat al-mustaqeem.

  Moge Hij ons laten sterven als moeminien. Moge Hij ons vergeven insa allah, al onze zonden wissen.

  Amien amien amien.

  Wa3alaikoum asalaam
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  :assal:

  Djazaak allahou gairan beste zuster Samira,
  moge allah je ervoor belonen insha allah.

  Amien Amien Amien ya rabbi el3alamien, op je dua Jamal.

  :wasalam:

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Amien ya Rabb, djamie'a alMoeslimien..

  Baraka Allahoe fieky voor het plaatsen van dit goed artikel + tips oeghty Samira.
  insha Allah dat deze mooie uitspraken omgezet worden in daden. En dat we er goed voorbereid voor zijn, met bagage vol Taqwa en goede daden.

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  :wasalam: oegt Samira


  Dit is voorzeker een belangrijke vermaning en zeker goede tips, we lopen vaak verblindt door de wereldse zaken door het leven zonder ons te beseffen dat we ooit eenzaam in een donker graf zullen liggen met om ons heen zand en aarde, we vergeten soms vaak de vermaningen van Allah en van Zijn laatste Boodschapper Mohammed :salah: over onze korte tijd hier op deze vergankelijke wereld.


  O, broeder en zuster we zullen allen op een zekere dag sterven en worden dan weg gedragen richting onze verblijfplaats onder het zand.Naar de ondervragingen en misschien naar een kwelling of misschien naar zaligheid laten we ons dus er wat van maken en vooral de hadith van onze geliefde profeet Mohammed :salah: herinneren waarin hij ons vertelde om de beëindiger der geneugten te gedenken waarin hij bedoelde 'de dood'.

  Als we dit herinneren in onze gebeden in onze bezigheden zullen we insha Allah bewuster worden in wat we zeggen of doen en juist het goede doen en sneller berouw tonen [insha Allah].


  Wanneer de dood is aangetreden betekent het voor ons het begin van Yaum ul Qiyama het begin van Yaum ul Qiyama het begin van Yaum ul Qiyama. Zijn we dan echt zo voorbereid?


  Ik vraag Allah de Verhevene om mij te vergeven voor eventuele fouten.


  En ik vraag Hem de Almachtige de Barmhartige de Genadige om onze zielen pas te nemen wanneer Hij tevreden over ons is. En om ons kwijt te schelden en met name diegenen die ons voor zijn gegaan onze broeders en zusters hun allen O Allah vergeef hen O Allah wees hen Barmhartig en bescherm hen tegen de bestraffingen O Allah bescherm hen tegen de vlammenzee van het Hellevuur en verbiedt hun gezichten en lichamen van het Vuur ik smeek U O Allah bij al Uw Schone Namen om hen Uw vergiffenis en Barmhartigheid te schenken en om hen Uw gunsten te schenken en hen de Djannat Al-Firdaus te doen binnentreden gelukkig en in vrede in eeuwige zaligheid op tronen waarin geen ijdele gespreken zijn en waar tuinen zijn waaronder door rivieren stromen.


  O Allah ik vraag U om ons allen te leiden al onze levenden leid hen doormiddel van Uw Barmhartigheid en plaatst ons op datgene waarvan U houdt en wat ons wegneemt van de bestraffingen in het hiernamaals en wat ons wegneemt van de vernederingen op de Dag waarover geen twijfel is de Dag des Oordeels en de dag van de 7isaab. O Allah neemt onze zielen pas wanneer U tevreden over ons bent O Allah neemt onze zielen pas wanneer U tevreden over ons bent zonder enige Ghadaab of 3adaab of 3iqaab Yaa Ar-7amu Ra7iemien Yaa Rabi Al-3alamien.


  Allahoemma tawaffana wa Anta Radien 3anaa.

  Sub7anaka Allahumma wa bi7amdik Ash-hadu An Laa ilaha ila Ant nastaghfiruka wa natubu ilayk

  Amien


  wa salli wa salim 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  :assal:

  :djazak: lieverd! Moge Allah swt je rijkelijke belonen. Barrak allahu Feek dat je deze tips met ons meedeelt.  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wasil";p="22047
  O, broeder en zuster we zullen allen op een zekere dag sterven en worden dan weg gedragen richting onze verblijfplaats onder het zand.Naar de ondervragingen en misschien naar een kwelling of misschien naar zaligheid laten we ons dus er wat van maken en vooral de hadith van onze geliefde profeet Mohammed :salah: herinneren waarin hij ons vertelde om de beëindiger der geneugten te gedenken waarin hij bedoelde 'de dood'.

  Als we dit herinneren in onze gebeden in onze bezigheden zullen we insha Allah bewuster worden in wat we zeggen of doen en juist het goede doen en sneller berouw tonen [insha Allah].


  Wanneer de dood is aangetreden betekent het voor ons het begin van Yaum ul Qiyama het begin van Yaum ul Qiyama het begin van Yaum ul Qiyama. Zijn we dan echt zo voorbereid?


  Ik vraag Allah de Verhevene om mij te vergeven voor eventuele fouten.


  En ik vraag Hem de Almachtige de Barmhartige de Genadige om onze zielen pas te nemen wanneer Hij tevreden over ons is. En om ons kwijt te schelden en met name diegenen die ons voor zijn gegaan onze broeders en zusters hun allen O Allah vergeef hen O Allah wees hen Barmhartig en bescherm hen tegen de bestraffingen O Allah bescherm hen tegen de vlammenzee van het Hellevuur en verbiedt hun gezichten en lichamen van het Vuur ik smeek U O Allah bij al Uw Schone Namen om hen Uw vergiffenis en Barmhartigheid te schenken en om hen Uw gunsten te schenken en hen de Djannat Al-Firdaus te doen binnentreden gelukkig en in vrede in eeuwige zaligheid op tronen waarin geen ijdele gespreken zijn en waar tuinen zijn waaronder door rivieren stromen.


  O Allah ik vraag U om ons allen te leiden al onze levenden leid hen doormiddel van Uw Barmhartigheid en plaatst ons op datgene waarvan U houdt en wat ons wegneemt van de bestraffingen in het hiernamaals en wat ons wegneemt van de vernederingen op de Dag waarover geen twijfel is de Dag des Oordeels en de dag van de 7isaab. O Allah neemt onze zielen pas wanneer U tevreden over ons bent O Allah neemt onze zielen pas wanneer U tevreden over ons bent zonder enige Ghadaab of 3adaab of 3iqaab Yaa Ar-7amu Ra7iemien Yaa Rabi Al-3alamien.


  Allahoemma tawaffana wa Anta Radien 3anaa.

  Sub7anaka Allahumma wa bi7amdik Ash-hadu An Laa ilaha ila Ant nastaghfiruka wa natubu ilayk

  Amien


  wa salli wa salim 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi adjma3ien
  :cry: Allahuma Ameen Ya Aghy

  :wasalam:

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 7. #7
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  30
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16
  Allahumma amin op jullie smeekbeden!!

 8. #8
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Wa3alaikoum salam warahmatullah wabarakatuh,

  Amien Amien Amien ya rabbi el3alamien op je dua !!

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 9. #9
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Allahuma Ameen Yarabie 3alamien..

  Deze tekst/tips heeft me veel goeds gedaan. BarkaAllahoe Feek.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Het Eid-oel-Fitr gebed voorbereiden
  Door Jamal in forum Het gebed
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 29-08-10, 11:15
 2. Tips
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Ramadan
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 25-09-06, 16:50
 3. Hoe een lezing voorbereiden? (Enkele tips)
  Door mOslima_Samira in forum Gezelligheid
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 27-06-06, 20:48
 4. 7 Tips ...
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 02-05-06, 18:59

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •