Hoesnoel-Ifaadah fie tawhied Arroeboebiyyah wal-'ibaadah

van Shaykh Moesa Nasr Hafidahoe Allah ta'ala

1- Ter voorbereiding op de fitan:

Aboe Hoerayrah radiya-allahoeaa‚¬a„¢anhoe heeft gezegd dat de Boodschapper van
Allah sallahoeaa‚¬a„¢aleyhi wasallam) gezegd heeft:"

"Zorg ervoor dat jullie snel daden verrichten alvorens de zes komen: Dat de
zon vanuit het Westen opkomt, de rook, de dadjaal, het beest, persoonlijke
problemen, of een algemene ramp!"
(Sahieh: Machradj minalfitan/97)

Angst volgens ahloessoennah wal-djamaa3ah:

1- De geheime angst:

Dit houdt in dat men anderen dan Allah vreest, zoals afgoden, zogenaamde
zaligen of vromen. Dat men angst heeft dat zij jou ziek of arm zullen maken,
of jou van het leven zullen ontnemen! Deze soort angst mag men voor niemand
ervaren dan voor Allah!

Want wanneer men denkt dat een levende of een dode de kracht heeft jou in
een greep te nemen wanneer hij maar wil, door middel van zijn eigen
krachten, heeft één van de specifieke eigenschappen van al-oehoeliyyah aan
hem toegeschreven! Allah zegt:

"Dit is enkel de duivel die zijn aanhangers angst aanjaagt, vrees hen dus
niet, maar vrees Mij, als jullie werkelijk geloven!"
(3/175)

En Allah zegt over Zijn vrome dienaars, zoals de engelen en de Profeten:
"Zij vrezen Hun Heer Die Zichzelf boven hen bevindt, en zij verrichten
datgene hen (door Hem) opgelegd wordt!"
an-nahl/50

2- Angst voor de straf die Allah aan de zondaars beloofd heeft:

"En dit is één van de hogere graden (van geloof) waarin de vrome zich
bevinden! Dit blijft prijzenswaardig zolang men hierdoor niet begint te
wanhopen op over de barmhartigheid van Allah! De Allerhoogste zegt:

"En voor degene die vreest om voor zijn Heer te staan (op de dag van de
opstanding) zijn er twee tuinen!"
Rahmaan/46

3- Angst van de mensen die ertoe leidt dat men zware verplichte zaken zal
laten, zoals uitnodigen tot het goede en het slechte verbieden:


Deze vorm van angst staat beter gekend als 'lafheid'! En dit zorgt ervoor
dat de vrome gelovigen een belangrijk aspect van hun karakter verliezen;
moed! Zwak geloof, en onzekerheid (in de aayaat die erop duiden dat Allah de
gelovigen bijstaat en dergelijke) zijn hiervoor de oorzaak, en dit zal er
uiteindelijk voor zorgen dat de dienaar achter het wereldlijke leven zal
lopen en de dood zal haten!

Allah prijst degenen die standvastig bleven in hun zekerheid: "Degenen tegen
wie de mensen zeiden: De mensen zijn samengekomen omwille van jullie (te
bestrijden), vrees hen dus! Namen in hun geloof toe en zeiden:

Allah is ons voldoende en Hij is de beste aanhanger!"
3/173

4- Natuurlijke angst:

Dat is dat men angst heeft van een vijand die op de loer licht, of van een
leeuw! angst om te verdrinken, vernietigd te worden en dergelijke! Dit is
niet blamenswaardig, want niemand is hier volledig van ontzegd, zelfs de
Profeten niet! Dat is ook wat Allah over Moesa ( ::as:: ) zei: "En hij ging
angstig en oplettend uit de stad en zei: O Allah red mij van het
onrechtvaardige volk!"
Al-qasas:21

En Hij zei ook: "...En ik heb angst dat zij mij zullen vermoorden!"
Ash-shoe'araa:14

De woorden van sommigen die zeggen: Allah mag niet aanbeden worden met angst
van Zijn Vuur! Zoals zij die dit bijvoorbeeld aan Raabi'ah Al-'Adawiyyah
toeschrijven, zijn een regelrechte dwaling, en behoort tot één van de vele
soeffistische filosofieën!

En deze woorden kunnen enkel gezegd worden door iemand die Allah niet kent
zoals het hoort! En door iemand die geen ontzag heeft voor Allah Want Allah
zegt over Zijn Profeten:

"En zij streefden voorwaarts in het goede, en aanriepen ons met hoop en
vrees, en zij hadden ontzag voor Ons!"


Bron: [Hoesnoel-Ifaadah fie tawhied Arroeboebiyyah wal-'ibaadah (34-37) van
Shaykh Moesa Nasr hafidahoe Allah ta'ala