[CENTER:6eb411aa10][/CENTER:6eb411aa10]

Wanneer de mens iets creeert -bv. een wasmachine creeert de mens deze met een bepaald doel. Een wasmachine heeft de mens gecreeerd om kleding mee te wassen. Zo heeft de mens vele creaties op de wereld gebracht om daarvan te kunnen profiteren. Deze creaties worden allen voor een ander doel gecreeerd dat uiteindelijk breikt moet worden. Maar wanneer één van deze creaties voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor het gemaakt is, zal het leiden tot vernietiging van deze creaties en degene die deze creatie misbruikt.
Dat betekent dat wanneer een wasmachine als oven wordt gebruikt, de wasmachine in brand vliegt. Zo zal ook degene die het als oven wil gebruiken schade oplopen of ermee verbrand worden totdat hij sterft.
Daarom is het noodzakelijk dat de maker van deze machine een handleiding schrijft en mensen opleidt om het doel van de wasmachine duidelijk te maken, zodat de gebruiker op een zo juist mogeljik manier daarvan kan profiteren.

Deze wereld om ons heen, met alle creaties die zich daarin bevinden -waaronder de mens, de dieren, de planten, de planeten, de sterren, de hemelen en de aarde- zijn namelijk ook voor een doel gecreeerd.
Maar wie heeft deze gehele schepping geschapen en gestructureerd? Is het uit zichzelf ontstaan, of heeft de mens dat gecreeerd? Allah De Heilige en Verhevene laat ons daarover nadenken, en zegt:

"Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd." (Soerah At-Toer, ayah 35/36)

Allah de Heilige en Verhevene geeft daar zelf antwoord op en laat ons nogmaals nadenken, en zegt:

Zeg: "Wie is de Heer van de hemelen en de aarde?"
Zeg:"Allah." Zeg: "Nemen jullie naast Hem beschermers,
terwijl zij geen macht hebben om voor zichzelf nut
(te verwerven) of schade(af te wenden).Zeg:"Zijn de
blinden en de zienden gelijk,of zijn de duisternissen
en het licht aan elkaar gelijk? Of kenden zij naast Allah
deelgenoten toe, die iets geschapen zouden hebben,zoals
Zijn schepping?"
Zodat het scheppen voor hen hetzelfde is,zeg:"Allah is de
Schepper van alles en Hij is de Ãa€°ne, de Overweldiger"
(Soerah arRa'ad, aya 16)

Bron: Uit het boek 'A'laam alSoennah'