Titel: De samenwerking tussen gelovigen

Abu Mousa heeft overgeleverd: "De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven.

Overlevering: Al-Bucharie en MuslimVolgens Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei de Boodschapper van Allah saws:

- " Toen Allah (sob7anaho wata3ala) het Paradijs en de Hel schiep, stuurde Hij Jibriel naar het Paradijs en zei: " Ga het Paradijs bekijken en wat Ik erin voor zijn bewoners heb bereid."

Hij ging erheen, en aanschouwde wat Allah reserveerde voor zijn bewoners, kwam terug en zei:

- " Ik zweer bij Uw Almacht dat allen, die erover hebben gehoord, zullen hopen er binnen te treden!" Vervolgens beval Allah om het paradijs te omringen met penible obstakels en zei tegen Jibriel:

- " Ga nog eens kijken wat Ik er geplaatst heb ter ere van hen, die er zullen zijn."

Jibriel keerde er terug, en zag het Paradijs omringd door alles wat mishaagt! Hij kwam terug en zei:

- " Ik zweer bij Uw Almacht, dat ik vrees dat niemand er kan binnengaan."

Vervolgens stuurde Hij hem naar de hel.

- "Ga," zei de Heer " de hel zien en wat Ik er de mensen heb bereid, die er zullen verblijven."De profeet zei: " Jibriel zag de hel. Hij zag dat deze in opeenstapelde lagen. Teruggekeerd zei hij:

- " Ik zweer bij Uw Almacht en Uw Grootsheid dat niemand er zal ingaan, als men gehoord heeft wat er is."

Allah beval de hel te omringen met alles wat verleidelijk is en zei tegen

Jibriel:

- " Keer nog een terug om opnieuw te zien wat Ik zijn bewoners heb bereid."

Jibriel ging er vervolgens heen, zag de hel en kwam terug om te zeggen:

- " Bij Uw Almacht, ik vrees dat niemand eraan zal ontkomen."

Moeslim.