Risala

Bismi Allah Irahman Irahiem,   Lees! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter. Lees! En uw Heer is de meest Waardige, Die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist." {De Koran, Surah 96, Ayah 1 t/m 5} Dit zijn de allereerste woorden die de profeet Mohammed van zijn Heer te horen kreeg. Deze verzen werden aan hem voorgedragen door de aartsengel Gabriel ('alaihi asalaam), in de grot Hira in de bergen van Mekka, Arabië. Vergeet Allah subhan Wata'ala niet te bedanken voor de gunsten die u hebt gekregen. Hiervoor kunt u onderstaande dua gebruiken. Oh Allah, ik bedank U voor deze dag. Ik bedank U voor het feit dat ik kan zien en horen. Ik ben gezegend omdat U mij vergeeft en begrip voor me heeft. Oh Allah, U heeft zoveel voor me gedaan en U blijft mij en mijn familie zegeningen geven. Vergeef ons vandaag voor alles wat we hebben gedaan, gezegd of gedacht dat U niet blij heeft gemaakt. Ik vraag U nu voor Uw vergeving. Oh Allah, bescherm me alsjeblieft van al het kwaad en gevaar. Help me Allah om vandaag een nieuwe start te maken met een nieuwe houding en veel dankbaarheid jegens U. Laat me het beste maken van iedere dag om mijn geest te zuiveren opdat ik dichter bij U kom.