bisim
“Lees! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter. Lees! En uw Heer is de meest Waardige, Die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist.” {De Koran, Surah 96, Ayah 1 t/m 5}.

Dit zijn de allereerste woorden die de profeet Mohammed van zijn Heer te horen kreeg. Deze verzen werden aan hem voorgedragen door de aartsengel Gabriel (‘alaihi asalaam), in de grot Hira in de bergen van Mekka, Arabië.

Risala.nl is een website voor alle moslims- en niet moslims voor het vergaren van informatie over de Islam. Ons doel is het verschaffen van informatie aan zij die op zoek zijn naar de waarheid. De Waarheid die door onze Profeet Mohammed (salla Allah 3alihi wasalaam)  is verkondigd. De waarheid die ons kan leiden op het juiste pad gedurende onze reis op deze aarde.

Op deze site worden diverse onderwerpen besproken waarmee de hedendaagse moslim & moslima te maken heeft. Het opdoen van kennis en het delen hiervan met anderen is voor elke moslim en moslima een deugd, die hem of haar kan behoeden op de Dag des oordeels.

Allah is de alwetende.