A sallat

 

 

“O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie en degene vóór jullie heeft geschapen. Hopelijk zullen jullie Allah vrezen.” (Soerah Baqarah, aya 21)

 “En wie zich geheel aan Allah overgeeft, terwijl hij een weldoener is: waarlijk, die heeft het stevige houvast gegrepen” (Soerah Loeqman, aya 22)