Zakaat (Armenbelasting)

De Verplichting en het Belang van az-Zakaah

Alle lof is aan Allah alleen en moge zegeningen en vrede zijn met hem na wie er geen Profeet is (de Profeet Mohammed, sallAllahu ‘alayhi wa salaam), en met zijn familie en Metgezellen.

Hetgeen dat tot het schrijven van deze verklaring heeft geleid, is advisering en herinnering aan de verplichting van az-Zakaah, wat veel van de moslims licht opnemen. Daarom geven ze het niet op de wettige manier, ondanks de hoge status ervan en het feit dat het een van de vijf zuilen van de islam is. Het bouwwerk van de islam kan niet naar behoren gevestigd worden zonder deze zuilen. Dit is vanwege de verklaring van de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam):

De islam is gebouwd op vijf (zuilen): De getuigenis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het onderhouden van het gebed (as-Salaah), het schenken van verplichte liefdadigheid (az-Zakaah), het vasten van de Ramadan en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (al-Kaâbah). [Sahih al-Bukhaari nr. 8 & Sahih Muslim nr. 16] De authenticiteit van deze hadith is overeengekomen.

De verplichting van az-Zakaah voor de moslims behoort tot de duidelijkste deugdzaamheden van de islam en de zorg voor de zaken van degenen die de islam aannemen. Dit is vanwege de talloze voordelen ervan en de dringende behoefte van de arme moslims.

Een van de voordelen is het versterken van de banden van liefde tussen de rijken en de armen. Dit is omdat de zielen van nature geneigd zijn tot het liefhebben van degene die goed voor hen is.

Tot de voordelen behoort de reiniging en zuivering van de ziel en het weghouden van de eigenschappen van hebzucht en vrekkigheid. De Nobele Qurâan doelt ook op deze betekenis in de Verklaring van Allah:

Neem van de bezittingen de Zakaah, jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Mohammed), en verricht een smeekbeden? (At-Tawbah 9:103)

Onder de voordelen is het gewennen van de moslim aan de eigenschappen van welwillendheid, vrijgevigheid en medeleven voor de behoeftigen.

Een ander voordeel is het verkrijgen van zegeningen, verhoging en vervanging van datgene wat uitgegeven is. Dit is was Allah gezegd heeft:

“En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners? (Sabaâ 34:39)

De Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam) heeft in een authentieke hadith gezegd:

Allah de Machtige en Majestueuze zegt: O zoon van Adam. Geef uit en Wij zullen aan jou uitgeven? [Sahih al-Bukhaari nr. 4684, Sahih Muslim nr. 993 & Ahmad 2:242]

En er zijn hiernaast nog vele andere voordelen van az-Zakaah.

Er is een ernstige dreiging gekomen betreffende degene die gierig is met az-Zakaah of erin tekortschiet. Allah de Verhevene zegt:

En zij die het goud en het zilver oppotten en dit niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. De dag waarop dit (Al-Kanz; geld, goud en zilver enz. waarover de Zakaah niet betaald is) verhit zal worden in het vuur van de Hel, dan zal ermee over hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken worden. (En er zal worden gezegd:.) Dat is, wat jullie voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie plachten op te potten. (At-Tawbah 9:34-35)

Dus elke vorm van rijkdom waar Zakaah over betaald moet worden en dit niet betaald is, wordt als een opgepotte schat (Kanz) beschouwd. De eigenaar zal ermee gekweld worden op de Dag der Opstanding. Dit is ook bewezen in de authentieke hadith van de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam), waarin hij gezegd heeft:

Er is geen eigenaar van goud of zilver die de last erover niet betaalt, of er worden platen van vuur voor hem gemaakt op de Dag der Opstanding en zij worden verhit in het vuur van de Hel. Dan worden zijn zijden, voorhoofd en rug ermee gebrand. Elke keer wanneer zij afkoelen, wordt het proces voor hem herhaald gedurende een Dag die vijftigduizend jaar telt. Dit zal voortduren totdat het oordeel uitgesproken wordt onder de dienaren en dan zal hij zien of zijn pad naar het Paradijs of het Vuur leidt. [Sahih Muslim nr. 987]

Daarna noemde de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam) de eigenaar van kamelen, koeien en schapen, die hun Zakaah niet betalen en hij vertelde dat hij [de eigenaar] door hen gekweld zal worden op de Dag der Opstanding.

En een authentieke hadith is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu’alayhi wa salaam) zei:

Als degene aan wie Allah rijkdom gegeven heeft, zijn Zakaah erover niet betaalt, zal zijn rijkdom op de Dag der Opstanding tot een kale giftige mannetjesslang met twee vlekken over zijn ogen gemaakt worden, die om zijn nek zal draaien. Dan zal het zijn kaken vastgrijpen en zeggen: Ik ben jouw rijkdom, ik ben jouw opgepotte schat. [Sahih al-Bukhaari nr. 1403]

Toen reciteerde de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) dit vers:

En laat degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat het goed voor hen is. Welnee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van) hun gierigheid zal hen op de Dag der Opstanding om hun nek gehangen worden. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. (Aal Imraan 3:180)

Az-Zakaah is verplicht voor vier soorten items:

Datgene wat uit de grond komt aan granen en fruit, grazende veedieren, goud en zilver en producten die als handelswaar verkocht worden.

Elk van deze vier categorieën heeft een vastgestelde minimale hoeveelheid en az-Zakaah is niet verplicht over alles wat minder is dan die hoeveelheid.

De minimale hoeveelheid voor granen en fruit is vijf Awsuq en een Wasq is gelijk aan zestig Saâ in het maatsysteem van de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam). Daarom is de minimale hoeveelheid voor gedroogde dadels, rozijnen, tarwe, rijst, gerst en soortgelijke goederen volgens de Saâ afmeting van de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam) driehonderd Saâ [vijf maal zestig]. De afmeting van de Profeet (sallAllahu’alayhi wa salaam) is viermaal de hoeveelheid die twee handen van een man van normale grootte vult wanneer ze samen tot een kom gevormd zijn.

De minimale hoeveelheid voor grazende veedieren, zoals kamelen, koeien en schapen, is gedetailleerd uitgelegd in de authentieke overleveringen van de Boodschapper van Allah (sallAllahu’alayhi wa salaam). Degene die dit wil weten, kan dit vragen aan de mensen van kennis. Als dit niet bedoeld was als een korte bespreken, zouden we het hier vermeld hebben voor een compleet voordeel.

De minimale hoeveelheid voor zilver is 140 Mithqaal (een gewicht dat gelijk is aan ongeveerd 640 gram) en is 56 Saoedische riyals waard. De minimale hoeveelheid voor goud is 20 Mithqaal en dit is 11 3/7 Saoedische Junayhs waard.

De hoeveelheid die verplicht betaald moet worden (over goud en zilver) is een veertigste, oftewel 2,5% voor een ieder die de minimale hoeveelheid ervan bezit. Ook moet men er een jaar van in het bezit zijn (voordat az-Zakaah verplicht is). Enige winst die er bij komt wordt berekend bij de originele hoeveelheid en vereist geen nieuw (ander) jaar (voordat az-Zakaah verplicht is over de winst). Dit geldt ook voor de jongen van de veedieren; ze worden bij het originele aantal gevoegd (wanneer az-Zakaah berekend wordt) en het vereist geen jaar (voordat az-Zakaah over hen verplicht is), zolang het originele aantal de minimale hoeveelheid betrof.

Voor papiergeld waar men tegenwoordig mee handelt, gelden dezelfde regels als voor goud en zilver, of het nou dirhams, dinaars, dollars of iets anders genoemd wordt. Als de waarde de minimale hoeveelheid voor zilver en goud bereikt, en de persoon het een jaar bezit, dan is az-Zakaah erover verplicht. Volgens de meest correcte mening van de twee meningen die de geleerden erop nahouden, maakt het niet uit of het voor persoonlijk gebruik bedoeld is of dat het geleend is. Dit is vanwege de algemeenheid van de uitspraak van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam):

Er is geen eigenaar van goud of zilver die de last erover niet betaalt, of er worden platen van vuur voor hem gemaakt op de Dag der Opstanding. [Sahih Muslim nr. 987]

Er is ook bevestigd van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) dat hij twee gouden armbanden aan de hand van een vrouw zag, waarop hij zei:

Geef je de Zakaah hierover? De vrouw zei: Nee. Dus zei hij: Behaagt het je dat Allah ze in twee armbanden van vuur voor je verandert op de Dag des Oordeels? Dus wierp zij ze af en zei: Ze zijn voor Allah en Zijn Boodschapper. [Abu Dawud nr. 1563]

Dit is vermeld door Abu Dawud en an-Nisaâi met een goede keten van overlevering. Het is bevestigd door Umm Salamah (radiAllahu’anha) dat zij gouden armbanden droeg en vroeg: O Boodschapper van Allah, is dit opgepotte rijkdom (Kanz)? Hij zei: Als iets de hoeveelheid bereikt waarover az-Zakaah betaald zou moeten worden en de Zakaah wordt betaald, dan is het geen opgepotte rijkdom (Kanz). [Abu Dawud nr. 1564]

Er zijn nog andere hadiths die dezelfde betekenis hebben.

Handelswaar betreft goederen die voor de verkoop bedoeld zijn. Hun waarde wordt aan het eind van het jaar berekend en 2,5% ervan wordt als az-Zakaah gegeven. Het maakt niet uit of hun waarde gelijk is aan hun prijs, of meer of minder is dan dat.

Dit is vanwege de hadith van Samurah, die verteld heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) ons opdroeg om liefdadigheid te geven van alles wat wij als koopwaar beschouwden. Dit is vermeld door Abu Dawud.

Dit omvat ook stukken land die voor de verkoop bedoeld zijn, gebouwen, auto’s, machines om water uit de grond te halen en andere dingen die voor de verkoop gebruikt worden.

Voor gebouwen die verhuurd worden maar niet te koop zijn, is az-Zakaah verplicht over de huur ervan, als het een jaar in bezit is. Er is geen Zakaah verplicht over de gebouwen zelf aangezien ze niet te koop zijn aangeboden.

Ook privéauto’s en huurauto’s zijn niet onderworpen aan de betaling van az-Zakaah aangezien ze niet voor de verkoop bedoeld zijn. De eigenaar van deze auto’s heeft ze alleen gekocht om ze te gebruiken. Als de eigenaar van de huurauto (of een ander soortgelijke persoon) een hoeveelheid geld verzamelt die de minimale hoeveelheid bereikt, dan moet hij az-Zakaah over het geld betalen als er een jaar verstrijkt terwijl hij het in bezit heeft. Het maakt niet uit of de eigenaar het geld bewaart om uit te geven, om te trouwen, om landgoed te kopen, om een schuld af te betalen of voor een ander doel. Dit is vanwege de algemeenheid van de wetgevende bewijzen die de verplichting van az-Zakaah over dit soort zaken bewijzen.

De correcte mening van de meningen van de geleerden is dat een schuld de verplichting van az-Zakaah niet verhindert, vanwege hetgeen hierboven vermeld is.

Zo is az-Zakaah volgens de meerderheid van de geleerden ook verplicht over de rijkdom van de wezen en degenen die krankzinnig zijn, als de rijkdom de minimaal vereiste hoeveelheid bereikt en voor een jaar in het bezit gehouden wordt. Het is voor de voogden van dergelijke personen verplicht om het te betalen met de intentie dat het namens hen (de wees of de krankzinnige persoon) is zodra er een jaar over verstreken is. Dit is vanwege de algemeenheid van de bewijzen. Er is bijvoorbeeld de uitspraak van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) in de hadith van Muâ’aadh waar hij hem naar de mensen van Jemen stuurt:

Waarlijk, Allah heeft de betaling van liefdadigheid over hun rijkdom verplicht voor hen gesteld. Het moet van hun rijkdom genomen worden en onder hun armen uitgedeeld worden. [Sahih al-Bukhaari nr. 1395 & Sahih Muslim nr. 19]

Az-Zakaah is het recht van Allah. Daarom is het niet toegestaan om een voorkeursbehandeling te geven aan iemand die het niet verdient. Het moet niet door iemand gebruikt worden om persoonlijk voordeel voor zichzelf te halen of iets slechts voor zichzelf af te weren. Het moet niet door iemand gebruikt worden om zijn eigen rijkdom te beschermen of zichzelf voor enige blaam te verdedigen. Het is verplicht voor de moslim om zijn Zakaah te verdelen onder degenen die er recht op hebben omdat zij degenen zijn die het het meest verdienen. Het zou niet met een ander doel gegeven moeten worden. Het moet gegeven worden met een goede en vriendelijke stemming en met de intenties enkel voor Allah. Dit is zodat de persoon bevrijd zal zijn van zijn verantwoordelijkheid (betreffende zijn betaling) en een enorme beloning verdiend en vervanging van wat hij gegeven heeft.

Allah heeft in Zijn Nobele Boek de categorieën verduidelijkt van mensen die geschikt zijn voor het ontvangen van az-Zakaah:

Voorwaar, de Zakaah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moeâ’allaf en voor (het vrijkopen van) de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. (At-Tawbah 9:60)

In het beëindigen van dit vers met deze twee Machtige Namen (Alim en Hakim), bevindt zich een waarschuwing van Allah aan Zijn dienaren, dat Hij de Alwetende is betreffende de toestanden van Zijn dienaren. Hij is Alwetend betreffende degenen onder hen die liefdadigheid verdienen en degenen die dat niet verdienen. Hij is de Meest Wijze met betrekking tot Zijn Wetten en Zijn Bepaling. Allah Hij plaatst dingen op hun geschikte plaatsen, die passend voor hen zijn. Zelfs als sommige mensen zich niet bewust zijn van een aantal van de geheimen van Zijn Wijsheid, moeten de dienaren Zijn Wet accepteren en zich overgeven aan Zijn Oordeel.

Allah is Degene Die gevraagd wordt om ons en de moslims te helpen om begrip van Zijn religie te krijgen, eerlijkheid in het omgaan met Hem, haast in het verrichten van datgene wat Hem pleziert en veiligheid van de dingen die Zijn Woede vereisen. Waarlijk, Hij is Alhorend, Meest Nabij. Moge Allah zegeningen en vrede over Zijn dienaar en Boodschapper Mohammed zenden, en over zijn familie en Metgezellen.