De nobele afstamming

De nobele afstamming Hij is de edelmoedigste onder de schepselen van Allah, de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten; Mohammed de zoon van Abdullah, de zoon van Abdulmuttalib, de zoon van Haashim, de zoon van Abdu-munaaf, de zoon van Qusay, de zoon van Kilaab, de zoon van Murrah, de zoon van… Lees verder De nobele afstamming

Inleiding in het leven van de Profeet (sws)

Inleiding in het leven van de Profeet (sws) In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Lof aan Allah, de Heer van de bewoners van de wereld. Moge Allah’s zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, namelijk, Mohammed, de waarheidsverteller, de vertrouweling. Hij is gezonden… Lees verder Inleiding in het leven van de Profeet (sws)

De geboorte van Mohammed

De geboorte van Mohammed De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, werd geboren in een buitenplaats van Beni Haashim in Mekka, op maandagochtend de negende (of de twaalfde, zoals ook wordt genoemd) van de maand Rabi’e I in het jaar van de olifant. De eerste datum is de meest betrouwbare maar de tweede… Lees verder De geboorte van Mohammed

De kinderjaren van Mohammed

De kinderjaren van Mohammed Het was traditie bij de Arabieren om op het platteland op zoek te gaan, voor hun pas-geboren kinderen, naar vrouwen die borstvoeding willen geven met als bedoeling deze kinderen voor de stedelijke ziektes te beschermen. Zodoende zouden zij sterk opgroeien en de Arabische taal vanaf hun kinderjaren beheersen. Door de voorbeschikking… Lees verder De kinderjaren van Mohammed

Mohammed’s eerste reis naar het Shaam-gebied (Syrië)

Mohammed’s eerste reis naar het Shaam-gebied (Syrië) Abutalib besloot op een gegeven moment deel te nemen aan een handelsreis naar het Shaam-gebied in de karavaan van Quraish. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, was toen twaalf jaar oud (of preciezer: twaalf jaar, twee maanden en tien dagen) en hij vond het vreselijk… Lees verder Mohammed’s eerste reis naar het Shaam-gebied (Syrië)

Mohammed’s tweede reis naar het Shaam-gebied (Syrië)

Mohammed’s tweede reis naar het Shaam-gebied (Syrië) Khadija, de dochter van Khuwailid, moge Allah met haar tevreden zijn, een van de meest rechtschapen vrouwen van Quraish, kwam van goede huize en was tevens rijk. Zij besteedde haar geld uit aan handelaren om daarmee handel te drijven tegen commissie. Zij had gehoord over de profeet, Allah’s… Lees verder Mohammed’s tweede reis naar het Shaam-gebied (Syrië)

Mohammed’s huwelijk met Khadija bint Khuwailid

Mohammed’s huwelijk met Khadija bint Khuwailid Khadija merkte zijn betrouwbaarheid en zegeningen op en raakte er stil van. Maysarah vertelde haar ook wat hij allemaal zag van zijn goede eigenschappen, zijn prachtige karakter en wonderen zoals de aanwezigheid van de schaduwen van twee engelen als het warm was. Khadija voelde zich tot hem aangetrokken en… Lees verder Mohammed’s huwelijk met Khadija bint Khuwailid

De Hiraa’e-grot

De Hiraa’e-grotDe levensloop van de Profeet (v.z.m.h.) voor het gezantschap Vanaf zijn kinderjaren groeide hij op met een gezond verstand en lichaam. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had goede karakter- eigenschappen en was het ideale voorbeeld van wijsheid en ruimdenkendheid. Uitermate welgemanierd en had een zuivere persoonlijkheid. Hij stond bekend als… Lees verder De Hiraa’e-grot

De eerste openbaring

De eerste openbaring Op een leeftijd van eenenveertig jaar tijdens de maand Ramadan was de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, in alle eenzaamheid in de Hiraa’e-grot Allah aan het gedenken en aanbidden. Op een gegeven moment verscheen de engel Jibriel, vrede zij met hem, om de boodschap en de openbaring aan de… Lees verder De eerste openbaring

Het openlijk verkondigen van de boodschap

Het openlijk verkondigen van de boodschap Drie jaar lang heeft de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zijn boodschap aan individuen overgebracht. Er waren deugdzame mensen die het verwelkomden binnen Quraish maar ook daarbuiten. Langzamerhand werden de omstandigheden voor het openlijk verkondigen ervan gunstiger, Allah, de Verhevene, heeft toen het volgende neergezonden: “En… Lees verder Het openlijk verkondigen van de boodschap

De vervolging

De vervolging  Een groep vooraanstaande mannen uit Quraish bezocht Abu Talib en vertelden hem: ,,De zoon van uw broer heeft onze goden beledigd, keurt onze religie af, maakt onze dromen belachelijk en laat onze vaders dwalen. U houdt hem tegen of u laat ons dit oplossen. U bent het zelf ook niet helemaal met hem… Lees verder De vervolging

De emigratie naar Abessinië

De emigratie naar Abessinië De moslims hadden het dus zwaar te verduren. De volgende stap die de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, nam is de moslims erop wijzen naar Abessinië te emmigreren nadat hij er zeker van was dat de koning An-nadjashi een rechtvaardig iemand is die niemand onrecht zal aandoen.In de… Lees verder De emigratie naar Abessinië

De bekering van Hamzah

De bekering van Hamzah Abu Djahl liep op een dag langs de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, bij As-safa en beledigde hem. Hij zou de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zelfs met een steen tegen zijn hoofd hebben geslagen waarna hij ernstig bloedde. Abu Djahl vertrok daarna naar een… Lees verder De bekering van Hamzah

De bekering van Omar

De bekering van Omar Drie dagen nadat Hamzah zich tot de Islam bekeerde, deed Omar Ibnulkhattaab dat ook. Voordat hij moslim werd had hij de hardste acties gevoerd tegen de moslims. Op een nacht hoorde hij in het geheim de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, uit de Koran lezen tijdens zijn gebed… Lees verder De bekering van Omar

De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel De afgodendienaars van Quraish raakten meer en meer in verwarring nadat al hun pogingen om de verkondiging van de boodschap tegen te houden, mislukt waren en het in de gaten kregen dat Beni Haashim en Beni Almuttalib vastbesloten waren de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, te… Lees verder De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

Het jaar van verdriet

Het jaar van verdriet De dood van Abu Talib De ziekte van Abu Talib werd steeds erger, waarna hij is overleden. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, liep bij hem naar binnen, terwijl Abu Djahl en Abdullah Ibn Abi Umayah bij hem waren, en zei tegen hem: ,,O oom, zeg dat er… Lees verder Het jaar van verdriet

De reis naar Ta’if

De reis naar Ta’if Onder deze omstandigheden vertrok de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, naar Taïf in de hoop dat de mensen daar zijn boodschap zouden aanvaarden of dat zij hem zouden opvangen en steunen. Hij vertrok lopend samen met zijn slaaf Zaid Ibn Haarithah. De profeet, verkondigde de Islam aan elke… Lees verder De reis naar Ta’if

Het verzoek van wonderen en tekenen

Het verzoek van wonderen en tekenen De afgodendienaars daagden de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, herhaaldelijk uit en verzochten hem wonderen te verrichten. De vooraan-staanden hebben zich op een gegeven moment verzameld in de gewijde moskee voor beraad en stuurden iemand naar de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, om… Lees verder Het verzoek van wonderen en tekenen

De nachtelijke toch en hemelvaart

De nachtelijke tocht en hemelvaart (“al’isra’e” en “almi’raadj”) “Al’isra’e” is het nachtelijk vertrek van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, van Mekka naar de Alaqsa-moskee in Jeruzalem] en “almi’raadj” is het stijgen naar de bovenaardse wereld (d.i. de hemel). Dit heeft zowel lichamelijk als ook geestelijk echt plaatsgevonden. “Al’isra’e” staat in de… Lees verder De nachtelijke toch en hemelvaart

Het complot tegen de Profeet (Vrede zij met hem)

Het complot tegen de Profeet (v.z.m.h.) De mensen van Quraish reageerden woedend op de migratie van de moslims omdat zij in de gaten hadden dat zij een asielplaats hadden gevonden, waar zij beschermd en behoed werden. Zij zagen ook dat de bijeenkomsten van de moslims in Medina een direct gevaar vormden voor hun religie, handel… Lees verder Het complot tegen de Profeet (Vrede zij met hem)

De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina

De emigratie van de Profeet (v.z.m.h.) naar Medina De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, verliet zijn woning terwijl de mannen het omsingelden. Hij pakte wat aarde van de grond en gooide het naar hun hoofden terwijl hij het volgende uit de Koran zei: “En Wij hebben voor hen een hindernis geplaatst en… Lees verder De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina

De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina

De verichtingen van de Profeet (v.z.m.h.) in Medina Toen de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zich had gevestigd in Medina begon hij allerlei zaken te coördineren en te regelen; religieuze aangelegenheden maar ook zaken die betrekking hadden op het wereldlijke leven. Daarnaast ging hij gewoon door met de verkondiging van de Islam.… Lees verder De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina

De strijd van Badr

Vele veldtochten zouden er plaats vinden. Hiervan zal ik slechts 2 beschrijven, namelijk de strijd van Badr en de slag van Oehoed. Te beginnen met de strijd van Badr. Dit was de eerste beslissende strijd tussen Quraish en de moslims. De aanleiding hiervoor was dat de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, de… Lees verder De strijd van Badr

De slag van Oehoed

Terwijl de mensen van Quraish druk bezig waren met het voorbereiden van een wraakactie tegen de moslims na de nederlaag in Badr, werden zij verrast door een andere tegenslag; namelijk die van Qaradah in Nadjd. Dit leidde tot een enorme opschudding bij Quraish maar ze zijn onmiddelijk verder gegaan met voorbereiding en stelden de mogelijkheid… Lees verder De slag van Oehoed

De inname van Mekka

De aanleiding, de voorbereiding en de geheimhouding In de maand Ramadan van het jaar 8 hijri heeft Allah, de Verhevene, Mekka voor Zijn gezant geopend. Daarmee heeft Allah, de Verhevene, Zijn religie en Zijn gezant machtig gemaakt en Zijn huis (de gewijde moskee) gered. Dit goede nieuws bereikte de bewoners van de hemelen en leidde… Lees verder De inname van Mekka

De afscheidsbedevaart

De verkondiging van de Islam “da’wah” had het hele Arabische Schiereiland bereikt. Allah, de Verhevene, zorgde ervoor dat er een groep gelovigen bestond die verdere verkondiging van deze religie en het verspreiden ervan over de hele wereld als taak op zich nam. Allah, de Verhevene, had voor-bestemd dat de inspanningen van de profeet, Allah’s zegen… Lees verder De afscheidsbedevaart

De familieleden van de Profeet (Vrede zij met hem)

De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, heeft in totaal elf of twaalf vrouwen gehad in zijn leven, waarvan negen aan het einde van zijn leven en twee of drie die zijn gestorven voordat hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, stierf. Hieronder worden zijn vrouwen kort beschreven: 1. Moeder der gelovigen;… Lees verder De familieleden van de Profeet (Vrede zij met hem)

Het karakter en gedrag van de Profeet (Vrede zij met hem)

De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, was een hele mooie man. Qua uiterlijk en gedrag was hij de perfecte mens. Er zijn tal van overleveringen hierover maar wij beperken ons tot een samenvatting daarvan: Het gezicht De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, had een blanke huid, een rond gezicht… Lees verder Het karakter en gedrag van de Profeet (Vrede zij met hem)