De kinderen van de Profeet (Vrede zij met hem)

Alle kinderen van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, waren met Khadija, behalve Ibrahiem. Deze kinderen waren:

1. Alqaasim.
Hij was het oudste kind en de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, werd ook naar het kind genoemd (Abu Alqaasim). Alqaasim stierf toen hij ongeveer 2 jaar oud was.

2. Zainab.
Dit was de oudste dochter en heeft een beproeving ondergaan. De profeet,Allah’s zegen en vrede zij met hem, zei over haar: ,,Zij is de beste onder mijn dochters.” Ze werd na Alqaasim geboren, trouwde met Abu Al’aas Ibn Rabi’e en kreeg een zoon, die Ali werd genoemd en een dochter die Omaimah werd genoemd. De profeet, Allah’ zegen en vrede zij met hem, droeg haar tijdens het gebed. Zainab is aan het begin van het jaar 8 hijri in Medina overleden.

3. Ruqayah.
Zij trouwde met Othman Ibn Affan, moge Allah met hem tevreden zijn, en kreeg een zoon van hem; Abdullah die later door een haan in zijn oog werd geprikt en op een leeftijd van zes jaar aan de gevolgen hiervan overleed. Zij overleed toen de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, in de Badr-strijd verwikkeld was.

4. Oem Kalthoem.
Zij trouwde met Othman Ibn Affan nadat Ruqayah stierf en had geen kinderen. Zij stierf in de maand Shaban van het jaar 9 hijri en is begraven en Albaqi’e. Oem Kalthoem is later getrouwd met Omar Ibnulkhattab en kreeg een kind van hem die Zaid werd genoemd. Na het overlijden van Omar Ibnulkhattab trouwde Oem Kalthoem met Awn, de zoon van haar oom Jaafar. Awn stierf ook en ze trouwde met zijn broer Mohammed. Na het overlijden van Mohammed trouwde ze met zijn broer Abdullah. Fatima is zes maanden na het overlijden van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, gestorven. Deze vijf kinderen waren geboren voor het gezantschap van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem.

5. Fatima.
Zij was de jongste en de meest geliefde dochter van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem. Ze is de beste onder de vrouwen in het paradijs. Ze trouwde met Ali Ibn Abutalib na de slag in Badr en kreeg twee zonen; Hassan en Hussein en twee dochters; Zainab en Oem Kalthoem.

6. Abdullah.
Volgens sommige overleveringen werd hij na het gezantschap geboren, andere overleveringen stellen vast dat hij daarvoor geboren werd. Hij stierf als klein kind en was het laatste kind van de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, en Khadija

7. Ibrahiem.
Ibrahiem is de zoon van de Koptische Maria en werd in Medina geboren in de maand Djumadah I van het jaar 9 hijri. Hij stierf op 29 Shawal 10 hijri en werd zestien of achttien maanden oud. Hij werd begraven in Albaqi’e. De profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd dat Ibrahiem zijn borstvoeding alsnog in het paradijs zou krijgen.